Live Support Centre

Hỗ Trợ

Các Mẫu Biểu Đồ

Đăng ngày: 19 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Việc lưu lại mẫu biểu đồ trên phần mềm cTrader là rất đơn giãn. Với mẫu biểu đồ bạn có thể lưu lại các bố trí biểu đồ mà bạn thường hay sử dụng và ngay lập tức có thể áp dụng chúng cho biểu đồ tương lai mà bạn cần mở ra.

 

Vui lòng chú ý rằng khi bạn thay đổi mẫu biểu đồ trên MT4, các đường xu hướng và các đường vẽ khác sẽ bị mất đi. Trên phiên bản cTrader hiện tại, trong trường hợp này đường xu hướng và các đường vẻ khác không thể lưu lại trên các biểu đồ của bạn dù cho bạn có thay đổi mẫu. Tuy nhiên vui lòng chú ý rằng nếu bạn thay đổi mẫu biểu đồ có thể sẽ mất các cài đặt trước đó của bạn nếu như bạn không lưu những cài đặt đó như là mẫu.

Để Lưu Một Mẫu:

1. Trước tiên hãy chắc chắn bạn muốn các thiết lập biểu đồ và chỉ số hiển thị được hiển thị mẫu như thế nào.

2. Khi đã sẵn sàng lưu mẫu, nhấn chọn biểu tượng mẫu phía trên hiển thị biểu đồ của bạn và sau đó nhấn chọn Lưu Mẫu.

Chart Templates

 

3.  Nhập tên mẫu của bạn, và chọn Lưu Mẫu. Mẫu của bạn sẽ thể hiện trong danh sách các Mẫu phía dưới.

Chart Templates

4. Bạn có thể hủy mẫu biểu đồ bằng cách nhập vào chữ “x” nhỏ kế bên tên mẫu của bạn.

Chart Templates