Live Support Centre

Hỗ Trợ

Độ Sâu Thị Trường

Đăng ngày: 08 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

 

Độ sâu thị trường là tính thanh khoản sẵn có ở nhiều mức giá khác nhau. Hiện tại cTrader có 3 loại Độ Sâu Thị Trường cho mỗi sản phẩm giao dịch.

Độ Sâu VWAP:

VWAP chỉ ra danh sách các kích cỡ giao dịch sẵn có, và Khối Lượng Giá Trọng Lượng Trung Bình kỳ vọng mà kích cỡ giao dịch có thể khớp. Hình thức hiển thị khối lượng này rất có ít cho nhà đầu tư để xem xét giao dịch khớp lệnh trong kích cỡ lớn hơn. Để Chọn VWAP DoM, chọn biểu tượng VWAP bên tay trái:

Depth of Market

1. Để thay đổi kích cỡ giao dịch sẵn có, di chuyển chuột qua kích cỡ giao dịch và chọn biểu tượng mũi tên để mở thanh công cụ lên xuống, sau đó nhấn chọn kích cỡ giao dịch được chọn của bạn.

Depth of Market

2. Thay vào đó bạn có thể thay đối kích cỡ giao dịch bằng cách nhấn vào khối lượng giao dịch và gõ khối lượng bằng tay.

3. Để đặt một lệnh giao dịch, nhấn vào mức giá tương ứng với kích cỡ giao dịch

Depth of Market

Độ Sâu Chuẩn:

1. Để xem độ sâu thị trường chuẩn, chọn biểu tượng ở giữa.

Depth of Market

2. Tùy chọn độ sâu thị trường chuẩn cho thấy khối lượng thanh khoản ở các mức giá khác nhau.

Depth of Market

Độ Sâu Giá

Độ sâu giá thị trường cho thấy khối lượng chính xác thanh khoản sẵn có của tất cả mức giá. Các mức giá khác nhau có thể được nhấn vào để mở lệnh dừng và lệnh chờ. Khối lượng được chọn trên mục quan sát thị trường có thể được sử dụng như là kích cỡ giao dịch khi vào lệnh theo cách này.

Depth of Market

1. Lệnh treo có thể được mở trong Độ Sâu Giá Thị Trường. Trước hết chọn khối lượng giao dịch mong muốn từ thanh công cụ khối lượng lên xuống.

Depth of Market

2. Để mở một lệnh bán chặn dưới, nhấn chọn vào mức giá thấp hơn giá thị trường mà bạn muốn giao dịch ở phía bên tay trái hiển thị độ sâu thị trường.

Depth of Market

3. Ngược lại để mở một lệnh chờ bạn chặn trên, di chuyển chuột và chọn mức giá phía trên giá thị trường bên tay trái hiển thị.

Depth of Market

4. Để mở lệnh chờ mua chặn dưới, lập lại qua trình ngược lại - nhấp vào giá phía dưới giá thị trường, phía bên tay phải độ sâu thị trường. Để mở lệnh mua chờ chặn trên, bạn có thể chọn mức giá phía trên giá thị trường bên tay phải độ sâu thị trường hiển thị.

Depth of Market

5. Bất cứ lệnh mở hay lệnh treo có thể được đóng bằng cách nhấp và biểu tượng “x” trên dòng lệnh.

Depth of Market