Live Support Centre

Hỗ Trợ

Đặt Lệnh Thị Trường

Đăng ngày: 18 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

 

Thật dễ dàng để đặt một lệnh thị trường trên cTrader, có nhiều cách khác nhau để đặt lệnh:

Trên mục Cặp Tiền bên tay trái phần mềm:

1. Tìm cặp tiền mà bạn muốn giao dịch, và nhấn vào đấy để xem các thông tin giao dịch - tại đây bạn sẽ thấy được độ sâu thị trường, giá Chào Bán  và Chào Mua hiện tại cũng như chi phí giao dịch.

Base

2. Để mở một lệnh thị trường, trước hết bạn cần xác định kích cỡ bạn muốn vào. Kích cỡ giao dịch được tìm thấy ở giữa nút Mua và Bán có màu xanh lá cây và cam.

Trade Size

3. Với kích cỡ giao dịch được chọn, bắt đầu một lệnh thị trường thật đơn giãn như nhấp đôi chuột vào nút Mua cho lệnh mua thị trường và nút Bán cho lệnh bán thị trường.

Buybutton

Trên Biểu Đồ Hiển Thị

1. Nhấp chuột phải trên biểu đồ để xem thanh công cụ, chọn Đặt Lệnh Mới. Một cửa sổ giao dịch sẽ hiện lên bao gồm loại tiền giao dịch, khối lượng cũng như các tùy chọn chi tiết như mức chốt lời và lỗ.

createnew

2. Loại tiền mặc định hoặc cặp tiền tệ có thể được chọn trên hiển thị biểu đồ của bạn. Vui lòng chắc chắn rằng cặp tiền là đúng và nhập kích cỡ giao dịch như mong muốn.

symbolandvol

3. Với khối lượng giao dịch được chọn, bắt đầu một lệnh thị trường thật đơn giãn như nhấp đôi chuột vào nút Mua cho lệnh mua thị trường và nút Bán cho lệnh bán thị trường.

hitbuysell

Phía trên cùng của Biểu Đồ Hiển Thị:

1 Phía gốc trên cùng của biểu đồ hiện thị cTrader bạn sẽ thấy thanh công cụ với mức giá Chào Bán và Chào Mua trên nút màu xanh là cây và cam ở chính giữa.

toolbar

2. Di chuyển chuột qua các nút, một hiển thị nhỏ sẽ xuất hiện với tùy chọn để chọn kích cỡ giao dịch cũng như nút Mua và Bán.

3. Chọn khối lượng giao dịch mong muốn của bạn, và sau đó lệnh thị trường sẽ được hoàn tất bằng cách nhấp đôi chuột trên nút Mua đối với lệnh mua và nút Bán đối với lệnh bán.

Từ thanh cTrader

1. Nhấn vào thanh cTrader gốc trái phía trên cùng cuả phần mềm và chọn Đặt Lệnh Mới.

menu

2. Một cửa sổ giao dịch sẽ xuất hiện bao gồm cặp tiền giao dịch, khối lượng cũng như các tùy chọn chi tiết cho mức chốt lời và chốt lỗ.

symbolandvol

3. Loại tiền mặc định hoặc cặp tiền có thể được chọn trên hiển thị biểu đồ của bạn. Vui lòng chắc chắn rằng cặp tiền bạn chọn là đúng và nhập khối lượng giao dịch như bạn mong muốn.

4. Với khối lượng giao dịch được chọn, bắt đầu một lệnh thị trường thật đơn giãn bằng cách nhấp đôi chuột vào nút Mua cho lệnh mua thị trường và lệnh Bán cho lệnh bán thị trường.

hitbuysell