Live Support Centre

Hỗ Trợ

Giao Dịch Web cTrader Pepperstone- Ưa thích nhất

Đăng ngày: 21 April 2015 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Ưa thích nhất là việc giữ cho các cặp tiền giao dịch thường xuyên nhất của bạn trọng một danh mục để dễ dàng truy cập. Khi sử dụng Web cTrader Pepperstone- Ưa thích nhất có thể được tìm thấy kế bên mục Cặp tiền trong Quan Sát Thị Trường. ... tiếp tục đọc...

Chụp Biểu Đồ Với Phần Mềm cTrader Pepperstone

Đăng ngày: 11 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Để chụp biểu đồ cTrader Pepperstone chỉ cần 4 bước đơn giản. Chụp biểu đồ là một cách chia sẻ biểu đồ hình ảnh hiện tại của bạn chỉ cần vài cú nhấp chuột. ... tiếp tục đọc...

Độ Sâu Thị Trường

Đăng ngày: 08 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Độ sâu thị trường là tính thanh khoản sẵn có ở nhiều mức giá khác nhau. Hiện tại cTrader có 3 loại Độ Sâu Thị Trường cho mỗi sản phẩm giao dịch. ... tiếp tục đọc...

Pepperstone cTrader Web – Giao Dịch Biểu Đồ

Đăng ngày: 03 July 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Giao dịch biểu đồ là cách nhanh chóng và tiện lợi để theo dõi và quản lý các trạnh thái mở lệnh của bạn và lệnh treo. Để sử dụng giao dịch biểu đồ trước tiên bạn cần đảm bảo rằng các trạng thái lệnh và tùy chọn lệnh được chọn từ các tùy chọn xem biểu đồ. ... tiếp tục đọc...

Điều chính vị thế và trạng thái lệnh

Đăng ngày: 25 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Có vài cách bạn có thể điều chính vị thế và trạng thái lệnh trên cTrader dù là lệnh treo hay lệnh đã vào trạng thái. ... tiếp tục đọc...

Các Mẫu Biểu Đồ

Đăng ngày: 19 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Việc lưu lại mẫu biểu đồ trên phần mềm cTrader là rất đơn giãn. Với mẫu biểu đồ bạn có thể lưu lại các bố trí biểu đồ mà bạn thường hay sử dụng và ngay lập tức có thể áp dụng chúng cho biểu đồ tương lai mà bạn cần mở ra. ... tiếp tục đọc...

Giao Dịch Nhanh

Đăng ngày: 19 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Giao Dịch Nhanh là cách nhanh nhất để đặt lệnh thị trường. Bạn cần hành động một cách nhanh chóng để đáp ứng với các điều kiện thị trường luôn thay đổi- Giao Dịch Nhanh được thiết kế để cho lệnh của bạn được mở với tốc độ bạn mong muốn cũng như đóng lệnh nhanh khi bạn cần thoát khỏi thị trường. Có hai cách để thực hiện Giao Dịch Nhanh. ... tiếp tục đọc...

Đặt Lệnh Thị Trường

Đăng ngày: 18 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Thật dễ dàng để đặt một lệnh thị trường trên cTrader, có nhiều cách khác nhau để đặt lệnh: ... tiếp tục đọc...

Pepperston cTrader- Lệnh Dừng và Giới Hạn (Stop và Limit)

Đăng ngày: 17 June 2014 , Bởi: Pepperstone Support , Danh Mục: cTrader

Bạn có thể tạo lệnh Limit và Stop bằng cách mở cửa sổ New Order và chọn loại lệnh giao dịch của bạn. ... tiếp tục đọc...

Đang tải