Live Support Centre

Hồ Sơ Công Ty

Quản lý và Cấp phép

Pepperstone được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) tại Australia và Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương Quốc Anh.

Vui lòng tham khảo trang này để xem tài liệu pháp lý của Pepperstone có liên quan đến khu vực của bạn.

Giấy phép của ASIC

Pepperstone Group Limited được đăng ký tại Australia (theo số ACN 147 055 703). Pepperstone Group Limited được quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và là chủ sở hữu của Giấy phép Dịch vụ Tài chính Australia (AFSL). ASIC yêu cầu các công ty dịch vụ tài chính đáp ứng yêu cầu về vốn nghiêm ngặt và thực hiện và tuân thủ các quy trình nội bộ, bao gồm quản lý rủi ro, đào tạo nhân viên, kế toán và kiểm toán.

Giao dịch với Pepperstone Group Limited

  • Được ASIC quản lý (AFSL 414530)
  • Bảo hiểm Bồi thường Chuyên nghiệp với Lloyds của London
  • Tài khoản của khách hàng được duy trì với một ngân hàng của Australia, Ngân hàng Quốc gia Australia
  • Được kiểm toán độc lập bởi công ty kế toán toàn cầu, Ernst & Young

Tiền của tôi được Pepperstone Group Limited giữ như thế nào?

Khi bạn nạp tiền cho tài khoản giao dịch của mình với Pepperstone Group Limited, tiền của bạn được giữ trong một tài khoản ngân hàng khách hàng tách biệt vì lợi ích của bạn và được giữ hoàn toàn tách biệt khỏi tiền của Pepperstone Group Limited, theo các quy định về tiền của khách hàng của Australia.

Tài khoản Ngân hàng

Tất cả tiền của khách hàng được gửi trong những tài khoản khách hàng tách biệt với ngân hàng hàng đầu, Ngân hàng Quốc gia Australia.

Quản lý và Rủi ro

AFSL của Pepperstone Group Limited chỉ áp dụng cho các hoạt động dịch vụ tài chính của Australia. Mặc dù ASIC là một cơ quan quản lý mạnh mẽ, nhưng nó không xác nhận các sản phẩm cụ thể. Bạn nên chú ý đến những rủi ro của giao dịch CFD và các sản phẩm FX ký quỹ. Giao dịch không phù hợp với tất cả mọi người và về cơ bản có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn khoản đầu tư ban đầu của bạn. Vui lòng tham khảo toàn văn  Tuyên bố Tiết lộ Rủi ro để biết thêm thông tin.

Giấy phép của FCA

Pepperstone Limited được đăng ký tại Anh và Xứ Wales (theo Đăng ký Công ty Sô 08965105) và được quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). FCA yêu cầu các công ty dịch vụ tài chính đáp ứng yêu cầu về vốn nghiêm ngặt và thực hiện và tuân thủ các quy trình nội bộ, bao gồm quản lý rủi ro, đào tạo nhân viên, kế toán và kiểm toán.

Giao dịch với Pepperstone Limited

  • Được FCA quản lý (Số đăng ký FCA FRN 684312)
  • Bảo hiểm Bồi thường Chuyên nghiệp với Lloyds của London
  • Tài khoản của khách hàng được duy trì với ngân hàng hàng đầu tại Vương Quốc Anh, Barclays
  • Được kiểm toán độc lập bởi công ty kế toán toàn cầu, Ernst & Young

Tiền của tôi được Pepperstone Limited giữ như thế nào?

Khi bạn nạp tiền cho tài khoản giao dịch của mình với Pepperstone Limited, tiền của bạn được giữ trong một tài khoản ngân hàng khách hàng tách biệt vì lợi ích của bạn và được giữ hoàn toàn tách biệt khỏi tiền của Pepperstone Limited, theo các quy định về tiền của khách hàng của FCA.

Tài khoản Ngân hàng

Tất cả tiền của khách hàng được gửi vào những tài khoản tách biệt với ngân hàng hàng đầu, Barclays.

Quản lý và Rủi ro

Giấy phép quản lý của Pepperstone Limited chỉ áp dụng cho các hoạt động dịch vụ tài chính của công ty tại Anh và EEA. Bạn nên chú ý đến những rủi ro của giao dịch CFD và các sản phẩm FX ký quỹ. Giao dịch không phù hợp với tất cả mọi người và về cơ bản có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn khoản đầu tư ban đầu của bạn. Vui lòng tham khảo toàn văn Tuyên bố Tiết lộ Rủi ro để biết thêm thông tin.

Chương trình Bảo vệ Bồi thường các Dịch vụ Tài chính của Vương Quốc Anh (FSCS)

FSCS là quỹ phương sách bồi thường cuối cùng của Vương Quốc Anh dành cho khách hàng của các công ty dịch vụ tài chính được FCA cấp phép. Khách hàng của Pepperstone Limited thuộc danh mục bồi thường ‘đầu tư’ đưa ra mức bảo hiểm lên đến 50.000 bảng Anh mỗi người, mỗi công ty trong trường hợp công ty vỡ nợ hoặc không trả được nợ.