Live Support Centre

Hồ Sơ Công Ty

Quy Định và Giấy Phép

Tập đoàn Pepperstone giữ giấy phép Dịch Vụ Tài Chính Úc (AFSL) và được quy định bởi ASIC.

Giấy Phép

ASIC yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép phải đáp ứng đủ yêu cầu về nguồn vốn nghiêm khách thực hiện và tuân thủ các thủ tục nội bộ bao gồm quản trị rủi ro, đào tạo nhân viên, kế toán và kiểm toán

Kinh Doanh với Pepperstone

  • Pepperstone giữ giấy phép AFSL số 414530
  • Được quy định bởi ASIC
  • Bảo hiểm bồi thường chuyên nghiệp bởi Lloyds of London
  • Tài khoản khách hàng được duy trì tại các Ngân hàng Úc

Tài khoản Quỹ của tôi được giữ tại Pepperstone như thế nào?

Khi bạn kỹ quỹ tài khoản giao dịch tại Tập đoàn Pepperstone, ngân quỹ của bạn được gửi vào tài khoản ngân hàng khách hàng tách biệt, được giữ tại ngân hàng Quốc Doanh Úc (NAB). Ngân Hàng Quốc Doanh Úc là một ngân hàng chính thống của Úc. Tập đoàn Pepperstone không thể nào dùng ngân quỹ của khách hàng vào mục đích kinh doanh, chúng được lưu giữ trên sự tin tưởng cho khách hàng và được tách biệt từ việc kinh doanh, tuy nhiên tiền của khách hàng sẽ được sử dụng để duy trì ký quỹ cần thiết để giữ trạng thái của khách hàng.

Tài Khoản Ngân Hàng Trong Những Ngân Hàng Hàng Đầu

Tất cả khoản ngân quỹ của khách hàng sẽ được ký quỹ vào các tài khoản tách biệt được giữ tại các ngân hàng hàng đầu.

Quy Định Của Tập Đoàn Pepperstone

Giấy phép quản lý của Pepperstone chỉ áp dụng cho các hoạt động dịch vụ tài chính của công ty tại Australia (ASIC), Anh và EEA (FCA). Mặc dù ASIC và FCA là các cơ quan quản lý mạnh mẽ, nhưng họ không phê chuẩn các sản phẩm cụ thể. Bạn nên lưu tâm về rủi ro trong giao dịch forex, sản phẩm phái sinh, kim loại quý, CFD và các sản phẩm ký quỹ giao dịch ngoài sàn khác. Giao dịch khiến vốn của bạn gặp rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá số tiền nạp của bạn. Vui lòng tham khảo toàn văn Tuyên bố Thông báo Rủi ro để biết thêm thông tin.