Live Support Centre

Hồ Sơ Công Ty

Văn Phòng Tại Melbourne

Địa Chỉ

Lầu 5, 530 Collins Street
Melbourne VIC
3000 AUSTRALIA

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến 24h

Trò truyện Trực Tuyến

Mở Trò Truyện Trực Tuyến

Email

support@pepperstone.com

 

Hỗ Trợ Cuộc Gọi 24h

Cuộc Gọi Nội Địa

1300 033 375

Điện Thoại

+61 3 9020 0155

Fax

+61 3 8679 4408

 

Hỗ Trợ Chung

support@pepperstone.com

IBs

ib@pepperstone.com

Báo Chí

press@pepperstone.com

 

 

Văn Phòng Thượng Hải

Địa Chỉ

Lầu  7 - BEA Financial Tower
66 Huayuanshiqiao Rd
Pudong District, Shanghai
200120 CHINA

 

Hỗ Trợ Khách Hàng

+86 21 6101 7952

Bộ Phận Hỗ Trợ

+86 21 6101 7952

Trò Truyện Trực Tiếp

Mở Trò Chuyện Trực Tiếp

 

Hỗ Trợ

info.cn@pepperstone.com

Bộ Phần Hỗ Trợ

backoffice.cn@pepperstone.com

 

 

Văn Phòng Dallas

Địa Chỉ

15400 Knoll Trail Drive
Suite 225
Dallas, TX
75248 USA
*Do quy định của cơ quan CFTC nên Pepperstone không thể chấp nhận khách hàng thường trú tại Mỹ cho giao dịch Ngoại hối. 

 

Hỗ Trợ 24h

Hỗ Trợ

support@pepperstone.com

Trò Truyện Trực Tuyến

Mở Trò Truyện Trực Tuyến

 

 

Văn Phòng Bangkok

Địa Chỉ

Level 29, The offices @ Central World
999/9 Rama 1 Road
Pathumwan
Bangkok 10330

 

Điện Thoại

1800 011 155

 

Email

thaisupport@pepperstone.com

 

 

Văn Phòng London

Địa Chỉ

68 Hanbury Street
London, E1 5JL
UNITED KINGDOM

 

Toll Free Number:

+44 (800) 0465473

 

Gửi thông tin chúng tôi