Live Support Centre

Hồ Sơ Công Ty

Tài liệu Pháp lý

Trước khi mở tài khoản với chúng tôi, bạn cần đọc kỹ các tài liệu pháp lý liên quan đến công ty Pepperstone mà bạn chọn để đăng ký.

Xin lưu ý rằng tài liệu pháp lý của chúng tôi cũng như quy định áp dụng dành cho bạn sẽ thay đổi tùy theo loại tài khoản giao dịch mà bạn đang sở hữu ở Pepperstone. Tài liệu liên quan đến tài khoản của bạn sẽ được nêu rõ trong mẫu đơn đăng ký và bạn cần phải hiểu rõ nội dung của những tài liệu này trước khi hoàn tất hồ sơ đăng ký của mình.

Để hiểu thêm về các quy định áp dụng cho bạn, hãy nhấp vào liên kết có liên quan ở bên dưới:

Tài liệu Pháp lý của Australia (Pepperstone Group Limited)

Bằng việc mở tài khoản với Pepperstone Group Limited, bạn chỉ ra rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu ra trong mỗi một trong số các tài liệu này:

Tài liệu pháp lý của Vương quốc Anh và Khu vực Kinh tế Châu Âu (Pepperstone Limited)

Bằng việc mở tài khoản với Pepperstone Limited, bạn chỉ ra rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu ra trong mỗi một trong số các tài liệu này:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các tài liệu này hoặc yêu cầu thêm thông tin bằng ngôn ngữ khác, vui lòng gửi yêu cầu tới admin@pepperstone.com và chúng tôi có thể giúp đỡ cho bạn.​