Live Support Centre

Hồ Sơ Công Ty

Các Giải Thưởng- Các Đề Cử

Tập đoàn Pepperstone đã giành được những giải thưởng sau:

Awards won by Pepperstone

Compare Forex Brokers - Australian Forex BrokersCompare Forex Brokers - Best Forex Trading Platform

Các Giải Thưởng- Danh Sách Đề Cử

Được để cử- FX Week - Nền Tảng Giao Dịch Bán Lẻ Ngoại Hối Tốt Nhất.

Được đề cử - Profit and Loss Magazine - Nền Tảng ECN Tốt Nhất

Được đề cử- Euromoney - Nhà Cung Cấp Bán Lẻ Ngoại Hối Tốt Nhất

Được đề cử - Nhà Môi Giới Úc Tốt Nhất