Live Support Centre

Hồ Sơ Công Ty

Các Yêu Cầu Xác Nhận ID và Chống Rửa Tiền (AML)

Dưới quy định Phòng Chống Rửa Tiền Úc và Phòng Chống Tài Trợ Khủng Bố Theo Đạo Luật 2006 Pepperstone yêu cầu phải xác nhận danh tính của bạn trước khi mở tài khoản giao dịch.

Để xác nhận danh tính chúng tôi yêu cầu tối thiểu 100 điểm của ID bạn cung cấp. Vui lòng chắc chắn rằng ít nhất một trong các tài liệu của bạn là một tài liệu nhận dạng ảnh.

Chúng tôi phải có đủ khả năng để hiểu được ngôn ngữ trên bất kỳ hồ sơ danh tính được gửi đến. Đội Ngũ Pepperstone đã hoàn tất dịch các ngôn ngữ Châu Âu, Ả Rập, Phổ Thông, Tiếng Nhật, Mã Lai, Tiếng Nga và Thái.

Kiểm Tra 100 Điểm ID

Để xác nhận ID của bạn vui lòng cung cấp hồ sơ có đủ 100 điểm

Điểm Cho 

Từng Hồ Sơ

ID Có Hình Thứ Nhất

 • Hộ Chiếu Passport
 • Giấy Phép Lái Xe
 • Chứng Minh Thư phát hành bởi chính phủ

Các Yêu cầu

 • Phải chỉ ra đầy đủ Tên và Ngày Tháng Năm Sinh
 • Nếu hồ sơ được chứng nhận hoặc công chứng, thêm 30 điểm (tổng 100 điểm)
 • Phải còn giá trị

70

ID Thứ Hai 

 • Hóa Đơn Tiện Ích (Điện thoại, Điện, Gas)
 • Sao kê Ngân hàng hoặc Thẻ tín dụng.
 • Hồ sơ thuế phát hành bởi chính phủ.
 • Giấy khai sinh.
 • Chứng nhận công dân.
 

 Các yêu cầu

 • Phải ít nhất 6 tháng gần nhất và đầy đủ.
 • Phải thể hiện Tên và Địa chỉ thường trú (không phải địa chỉ hộp thư)
 • Phải thể hiện điều khoản dịch vụ như tiền nợ hoặc chi trả.

30

Tổng điểm yêu cầu:

100+

Xin lưu ý: Chúng tôi không thể chấp nhận ảnh chụp màn hình của bất kỳ tài liệu CMND nào, và chúng tôi đề nghị tất cả ảnh CMND được nộp dưới dạng ảnh (hơn là bản quét scan hoặc bản photocopy).