Live Support Centre

Giao Dịch Ngoại Hối

Yêu Cầu Ký Quỹ

Trong MT4, Chỉ số Chứng khoán Phái sinh (Index CFDs) được cung cấp bởi Pepperstone được giao dịch ở mức ký quỹ từ 0.5% đến 1% – có nghĩa tỷ suất lợi nhuận yêu cầu từ 0.5 đến 1% trên giá trị danh nghĩa hợp đồng. Trong cTrader, tỷ lệ đòn bẫy tối đa được cung cấp trên CFDs sẽ là 100:1 hoặc 200:1, dựa trên các hợp đồng mà bạn đang kinh doanh.

Dưới đây là các mức yêu cầu ký quỹ dành cho MT4 và tỷ lệ thiết lập đòn bẫy tối đa đối với cTrader:

Chỉ sốYêu cầu Ký quỹ MT4 (phần trăm trên giá trị danh nghĩa hợp đồng)Tỷ lệ Đòn bẫy Tối đa cTrader 
AUS2000,50%200:1
US300,50%200:1
JPN2250,50%200:1
GER300,50%200:1
UK1000,50%200:1
NAS1000,50%200:1
US5000,50%200:1
FRA401%100:1
US20001%100:1
IT401%100:1
CN501%100:1
HK501%100:1
EUSTX501%100:1
SPA351%100:1