Live Support Centre

Giao Dịch Ngoại Hối

Lãi Suất Qua Đêm Pepperstone.

Một lãi suất qua đêm ngoại hối được định nghĩa như là lãi suất đáo hạn (trả hay nhận được) cho việc giữ các trạng thái lệnh qua đêm trên giao dịch thị trường ngoại hối.

Lãi Suất qua đêm là gì?

Phí lãi suất qua đêm được tính dựa vào lãi suất của các quốc gia bao gồm mỗi cặp tiền tệ và tùy thuộc vào vị thế mua hoặc bán. Trong bất kỳ cặp tiền nào, lãi suất được trả trên đồng tiền bán và sẽ nhận trên đồng tiền mua.

Các chi phí qua đêm được công bố hàng tuần bởi các tổ chức tài chính mà chúng tôi đang làm việc và được tính toán dựa trên phân tích quản trị rủi ro và ác điều kiện thị trường. Mỗi cặp tiền có một mức phí qua đêm riêng và được tính trên một lô chuẩn (100,000 đơn vị).

Tỉ giá qua đêm được đề cặp phía dưới để chỉ ra các tỉ giá và có thể thay đổi dựa trên biến động thị trường.

Tỉ Giá Lãi Suất Qua Đêm Pepperstone

Để xem tỉ giá qua đêm mới nhất vui lòng xem trên phần mềm giao dịch Pepperstone MT4. Để xem tỉ giá vui lòng chọn:

  • Xem >Bảng Giá
  • Sau đó Nhấp chuột phải vào Bảng Giá và chọn Biểu Tượng
  • Sau đó chọn cặp tiền mà bạn muốn kiểm tra và chọn Các Thuộc Tính.