Live Support Centre

Đối tác

ZuluTrade

ZuluTrade cho phép bạn có thể sao chép giao dịch cho hệ thống được chọn trực tiếp trên tài khoản của bạn. Tạo danh mục cho riêng bạn mà không cần trả bất kỳ khoản phí hiệu quả hay quản lý nào.

Ngoài ra, bạn không cần phải chạy bất kỳ phần mềm nào vì ZuluTrade hoạt động trên chính máy chủ của riêng họ.

 

 

*Cảnh Báo: ZuluTrade được sở hữu và điều hành bởi Zulu Trade Ltd và việc sử dụng nó là tùy thuộc vào Điều Khoản và Điều Kiện được đề cập trên website tại http://www.zulutrade.com/. Tập Đoàn Pepperstone (“Pepperstone”) không chịu trách nhiệm và không có quyền kiểm soát các tín hiệu giao dịch từ việc sử dụng ZuluTrade và các kết quả giao dịch trên các tài khoản Pepperstone. Các tín hiệu từ ZuluTrade trên tài khoản Pepperstone không phản ánh các tư vấn mang tính chất thực tế, nói chung hoặc các nhân bởi Pepperstone.

**THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:Thông tin và phân tích được cung cấp tại đây đã được tạo ra bởi công ty cung cấp tín hiệu. Pepperstone đã sao chép thông tin mà không làm thay đổi hoặc xác minh và không thể hiện rằng tài liệu này là chính xác, cập nhật, hay đầy đủ và không nên tin tưởng vào tài liệu đó. Các dữ liệu này là nói chung và được chuẩn bị nhầm mục đích thông tin là chủ yếu và không mang mục đích tư vấn đầu tư, hay giải pháp tài chính hay bất kỳ lý do gì cho cá nhân. Pepperstone khuyến khích khách hàng tìm kiếm các tư vấn tài chính độc lập trước khi quyết định đầu tư vào bất cứ sản phẩm dịch vụ tín hiệu nào. Ngoài ra, Pepperstone nhắc lại rằng lợi nhuận trong quá khứ không phản ánh được hiểu quả trong tương lai.

Đọc giả cũng nên chú ý rằng các ứng dụng công nghệ kỹ thuật thường có những điểm yếu nhất định và hệ điều hành phụ thuộc vào bên thứ ba quản lý kết nối đến các máy chủ Pepperstone. Giao dịch trên mạng sử dụng các ứng dụng xã hội/ sao chép có thể bị gián đoạn tạo thua lỗ không như mong đợi và có thể vượt qua số dư tài khoản của khách hàng. Pepperstone hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với hiệu quả của ứng dụng bất kể hình thức nào.