Live Support Centre

Đối tác

RoboX - Máy giao dịch thông minh

Đa dạng hóa đầu tư và hưởng lợi ích của giao dịch FX và CFD. RoboX sử dụng thuật toán duy nhất tương quan giữa hồ sơ giao dịch cá nhân của bạn và dữ liệu của thuật toán lớn nhất thế giới để tạo ra gói giao dịch phù hợp nhất cho bạn.

 

 

Trả lời, nhấp vào... Và bạn đã hoàn thành

Chỉ đơn giản như vậy. Trả lời một bảng câu hỏi ngắn gọn và tập trung để đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro thực sự và sở thích giao dịch của bạn, Lựa chọn gói đã được chỉ ra và phân bổ tiền đề xuất và RoboX sẽ đảm bảo gói của bạn luôn cập nhật với chiến lược phù hợp và tốt nhất.

 

Khách hàng Mới

Hãy Bắt đầu

Đã thiết lập?

Vui lòng nhấp vào đây để đăng nhập cổng thông tin RoboX.


Khách hàng Hiện tại -

Vui lòng liên hệ support@pepperstone.com và yêu cầu tài khoản của bạn được liên kết với RoboX.

Xem những gì RoboX đã làm trong 6 tháng qua:

Tên gói: Blue Topaz 624 | Tỷ lệ % Lãi/Lỗ của gói: 90,3%

* Các kết quả trong quá khứ không chỉ ra hiệu quả trong tương lai


Vậy thì nó hoạt động như thế nào?

RoboX là máy giao dịch dựa trên gói chiến lược thông minh. RoboX tương quan với hồ sơ giao dịch cá nhân của người dùng và dữ liệu về chiến lượng lớn nhất thế giới của Tradency để cung cấp gói phù hợp nhất và việc phân bổ quản lý tiền. Mỗi gói được thiết lập bởi thuật toán theo các quy tắc được định trước. Các thuật toán duy nhất chỉ duy trì hoạt động sôi nổi các chiến lược có lợi nhất trong khi mỗi gói được cập nhật định kỳ và tự động.

Khách hàng Mới

Hãy Bắt đầu

Đã thiết lập?

Vui lòng nhấp vào đây để đăng nhập cổng thông tin RoboX.


Khách hàng Hiện tại -

Vui lòng liên hệ support@pepperstone.com và yêu cầu tài khoản của bạn được liên kết với RoboX.


* Lưu ý: Robox là thương hiệu thuộc sở hữu của Tradency Inc, chịu sự kiểm soát và bảo hộ bởi BVI. Việc sử dụng các dịch vụ của RoboX sẽ dựa theo Điều khoản và Điều kiện được quy định trên trang web http://www.tradency.com/. Pepperstone Group Limited ("Pepperstone") không chịu trách nhiệm và không kiểm soát các tín hiệu được tạo ra thông qua việc sử dụng RoboX cũng như kết quả giao dịch trên tài khoản Pepperstone. Các tín hiệu được tạo ra bởi RoboX trên các tài khoản Pepperstone không phải là những lời khuyên thực tế, bao quát hoặc cá nhân của Pepperstone.

**THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Thông tin và phân tích được cung cấp tại đây đã được tạo ra bởi công ty cung cấp tín hiệu. Pepperstone đã sao chép thông tin mà không làm thay đổi hoặc xác minh và không thể hiện rằng tài liệu này là chính xác, cập nhật, hay đầy đủ và không nên tin tưởng vào tài liệu đó. Về bản chất, tài liệu là phổ biến và đã được chuẩn bị chỉ vì mục đích thông tin mà không liên quan đến bất kỳ mục tiêu đầu tư, giải pháp hay biện pháp tài chính của bất kỳ cá nhân nào. Pepperstone khuyên khách hàng nên tìm kiếm sự tư vấn tài chính độc lập trước khi cân nhắc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm và dịch vụ tín hiệu nào. Ngoài ra, Pepperstone xin nhắc lại rằng lợi nhuận trong quá khứ không phải là chỉ báo về hiệu quả trong tương lai.

Người đọc cũng nên lưu tâm rằng với tất cả các ứng dụng công nghệ, có các điểm yếu cố hữu và rằng hệ điều hành phụ thuộc vào các bên thứ ba quản lý kết nối tới các máy chủ của Pepperstone. Giao dịch trên Internet sử dụng bất kỳ ứng dụng giao dịch xã hội/sao chép nào có thể bị gián đoạn, dẫn đến thua lỗ bất ngờ có thể vượt quá số dư tài khoản của khách hàng. Pepperstone không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với hiệu quả của ứng dụng.