Live Support Centre

Đối tác

RoboX - Máy giao dịch thông minh

Đa dạng hóa đầu tư và hưởng lợi ích của giao dịch FX và CFD. RoboX sử dụng thuật toán duy nhất tương quan giữa hồ sơ giao dịch cá nhân của bạn và dữ liệu của thuật toán lớn nhất thế giới để tạo ra gói giao dịch phù hợp nhất cho bạn.

 

 

Trả lời, nhấp vào... Và bạn đã hoàn thành

Chỉ đơn giản như vậy. Trả lời một bảng câu hỏi ngắn gọn và tập trung để đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro thực sự và sở thích giao dịch của bạn, Lựa chọn gói đã được chỉ ra và phân bổ tiền đề xuất và RoboX sẽ đảm bảo gói của bạn luôn cập nhật với chiến lược phù hợp và tốt nhất.

 

Khách hàng Mới

Hãy Bắt đầu

Đã thiết lập?

Vui lòng nhấp vào đây để đăng nhập cổng thông tin RoboX.


Khách hàng Hiện tại -

Vui lòng liên hệ support@pepperstone.com và yêu cầu tài khoản của bạn được liên kết với RoboX.

Xem những gì RoboX đã làm trong 6 tháng qua:

Tên gói: Blue Topaz 624 | Tỷ lệ % Lãi/Lỗ của gói: 90,3%

* Các kết quả trong quá khứ không chỉ ra hiệu quả trong tương lai


Vậy thì nó hoạt động như thế nào?

RoboX là máy giao dịch dựa trên gói chiến lược thông minh. RoboX tương quan với hồ sơ giao dịch cá nhân của người dùng và dữ liệu về chiến lượng lớn nhất thế giới của Tradency để cung cấp gói phù hợp nhất và việc phân bổ quản lý tiền. Mỗi gói được thiết lập bởi thuật toán theo các quy tắc được định trước. Các thuật toán duy nhất chỉ duy trì hoạt động sôi nổi các chiến lược có lợi nhất trong khi mỗi gói được cập nhật định kỳ và tự động.

Khách hàng Mới

Hãy Bắt đầu

Đã thiết lập?

Vui lòng nhấp vào đây để đăng nhập cổng thông tin RoboX.


Khách hàng Hiện tại -

Vui lòng liên hệ support@pepperstone.com và yêu cầu tài khoản của bạn được liên kết với RoboX.


CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ © 2010 TRADENCY BẢO LƯU MỌI QUYỀN

Khước từ trách nhiệm: Giao dịch ngoại hối ký quỹ tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, và có thể không phù hợp cho mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch ngoại hối, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu tiền tệ, mức độ kinh nghiệm, và khẩu vị rủi ro của mình. Có khả năng bạn có thể chịu thua lỗ một số hoặc tất cả khoản tiền được nạp và do đó bạn không nên đầu tư với số vốn mà bạn không thể để mất. Bạn nên lưu ý về tất cả rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối, và tìm kiếm sự tư vấn độc lập từ chuyên gia nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào. Doanh thu trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả trong tương lai. KẾT QUẢ HIỆU SUẤT THEO GIẢ THUYẾT CÓ NHIỀU HẠN CHẾ TIỀM TÀNG, MỘT SỐ TRONG SỐ ĐÓ ĐƯỢC MÔ TẢ BÊN DƯỚI. KHÔNG CÓ KHẲNG ĐỊNH NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA RẰNG BẤT KỲ TÀI KHOẢN NÀO SẼ HOẶC CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC LÃI HOẶC LỖ GIỐNG VỚI NHỮNG GÌ ĐƯỢC THỂ HIỆN. TRÊN THỰC TẾ, THƯỜNG XUYÊN CÓ SỰ CHÊNH LỆCH LỚN GIỮA KẾT QUẢ HIỆU SUẤT THEO GIẢ THUYẾT VÀ KẾT QUẢ THỰC TẾ ĐẠT ĐƯỢC SAU ĐÓ BẰNG BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT NÀO. MỘT TRONG NHỮNG HẠN CHẾ CỦA KẾT QUẢ HIỆU SUẤT THEO GIẢ THUYẾT LÀ CHÚNG THƯỜNG ĐƯỢC CHUẨN BỊ BẰNG LỢI ÍCH CỦA BÀI HỌC KINH NGHIỆM. NGOÀI RA, GIAO DỊCH THEO GIẢ THUYẾT KHÔNG TIỀM ẨN RỦI RO TÀI CHÍNH, VÀ KHÔNG CÓ HỒ SƠ GIAO DỊCH THEO GIẢ THUYẾT CÓ THỂ PHÁ HỦY ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO TÀI CHÍNH TRONG GIAO DỊCH THỰC TẾ. CHẲNG HẠN, KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG THUA LỖ HOẶC TRUNG THÀNH VỚI MỘT CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH CỤ THỂ BẤT CHẤP THUA LỖ GIAO DỊCH LÀ CÁC ĐIỂM QUAN TRỌNG CÓ THỂ CŨNG ẢNH HƯỞNG BẤT LỢI ĐẾN KẾT QUẢ GIAO DỊCH THỰC TẾ. CÓ NHIỀU YẾU TỐ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG NÓI CHUNG HOẶC VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH GIAO DỊCH CỤ THỂ NÀO KHÔNG THỂ ĐƯỢC GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ CỦA KẾT QUẢ HIỆU SUẤT THEO GIẢ THUYẾT VÀ TẤT CẢ TRONG SỐ ĐÓ CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG BẤT LỢI ĐẾN KẾT QUẢ GIAO DỊCH THỰC TẾ. HIỆU SUẤT ĐƯỢC ĐĂNG BỞI NHÀ CUNG CẤP HỆ THỐNG CÓ THỂ CÓ ÍT HOẶC KHÔNG CÓ KINH NGHIỆM VỀ GIAO DỊCH TRÊN CÁC TÀI KHOẢN THỰC TẾ CHO BẢN THÂN HỌ HOẶC CHO KHÁCH HÀNG. DO KHÔNG CÓ KẾT QUẢ GIAO DỊCH THỰC TẾ ĐỂ SO SÁNH VỚI KẾT QUẢ HIỆU SUẤT THEO GIẢ THUYẾT, KHÁCH HÀNG NÊN ĐẶC BIỆT THẬN TRỌNG VỚI VIỆC ĐẶT SỰ TIN CẬY QUÁ MỨC VÀO NHỮNG KẾT QUẢ HIỆU SUẤT THEO GIẢ THUYẾT NÀY. Tất cả chiến lược được trình bày chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là xúi giục hoặc khuyến nghị từ Tradency hay bất kỳ nhà môi giới nào được liệt kê trên Website của Tradency. Tradency Inc. là một công ty được đăng ký tại BVI


*THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Thông tin và phân tích được cung cấp tại đây đã được tạo ra bởi công ty cung cấp tín hiệu. Pepperstone đã sao chép thông tin mà không làm thay đổi hoặc xác minh và không thể hiện rằng tài liệu này là chính xác, cập nhật, hay đầy đủ và không nên tin tưởng vào tài liệu đó. Về bản chất, tài liệu là phổ biến và đã được chuẩn bị chỉ vì mục đích thông tin mà không liên quan đến bất kỳ mục tiêu đầu tư, giải pháp hay biện pháp tài chính của bất kỳ cá nhân nào. Pepperstone khuyên khách hàng nên tìm kiếm sự tư vấn tài chính độc lập trước khi cân nhắc đầu tư vào bất kỳ sản phẩm và dịch vụ tín hiệu nào. Ngoài ra, Pepperstone xin nhắc lại rằng lợi nhuận trong quá khứ không phải là chỉ báo về hiệu quả trong tương lai.

Người đọc cũng nên lưu tâm rằng với tất cả các ứng dụng công nghệ, có các điểm yếu cố hữu và rằng hệ điều hành phụ thuộc vào các bên thứ ba quản lý kết nối tới các máy chủ của Pepperstone. Giao dịch trên Internet sử dụng bất kỳ ứng dụng giao dịch xã hội/sao chép nào có thể bị gián đoạn, dẫn đến thua lỗ bất ngờ có thể vượt quá số dư tài khoản của khách hàng. Pepperstone không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với hiệu quả của ứng dụng.