Live Support Centre

Đối tác

Nhãn Trắng

Đối tác Nhãn Trắng là người tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh và sản phẩm của họ, chúng tôi cung cấp các gói được thiết kế riêng nhằm để phục vụ cho khách hàng riêng của họ. Các phần mềm của chúng tôi hoàn toàn tùy biến và có thể được đặt lại thương hiệu.

Với giải pháp nhãn trắng trao tay độc đáo, Tập Đoàn Pepperstone cho phép tận dụng tối đa đòn bẩy nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi trong ngành công nghiệp và tận dụng các mối quan hệ mạnh mẽ của chúng tôi với nhà cung cấp thanh khoản và công nghệ độc quyền của Pepperstone.

Vì là nhãn trắng Pepperstone nên bạn sẽ có một kỹ thuật tốt nhất trong ngành công nghiệp giành cho khách hàng của bạn và nhân viên quản lý được chỉ định cho bạn. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ tiếp thị và hệ thống quản lý giao dịch để đảm bảo tự do thời gian cho bạn để bạn lo các hoạt động quan trọng; việc kinh doanh của bạn.