Live Support Centre

Đối tác

Nhà Môi Giới Giới Thiệu

Chương Trình Nhà Môi Giới Giới Thiệu Pepperstone cung cấp cơ hội để kiêm thêm thu nhập đáng kể cho mỗi giao dịch của bất ký khách hàng nào giới thiệu đến Pepperstone.

Pepperstone đánh giá cao việc kinh doanh mà bạn giới thiệu và chúng tôinhằm mục đíchtưởng thưởng hào phóng cho việc này với hoa hồng tăng liên tục đối với mỗi và mọi giao dịch mà khách hàng được giới thiệu thực hiện.

LàNhà môi giới MT4*lớn nhất thế giới,Pepperstone đặt tỷ lệ hoa hồng dành cho IB mang tính cạnh tranh cao và cung cấpmột trong nhữngcông cụ theo dõi tiên tiến nhất dành cho đối tác giới thiệu trên thị trường forex.

Chương trình bao gồm:

  • Cấu trúc hoa hồng IB cạnh tranh.
  • Công cụ quản lý web theo dõi cookie và báo cáo tiên tiến.
  • Theo dõi mỗi cú nhấp, ấn tượng, tải về và đăng ký.
  • Nguồn tiếp thị miễn phí bao gồm banner, đường dẫn hay mã tự động.
  • Hoa hồng được trả vào tài khoản giao dịch MT4 hàng tháng.
  • Quản lý tài khoản IB cá nhân sẽ luôn hỗ trợ bạn.

 

 

 

* Theo Báo cáo của các Nhà lãnh đạo Tài chính Quý 3 năm 2016.