Live Support Centre

Đối tác

Giao Dịch Ngoại Hối Tự Động Phát Hành Bởi Myfxbook

Tập đoàn Pepperstone Group Limited rất vui lòng tạo điều kiện* truy cập khách hàng chúng tôi vào giao dịch Tự Động được điều hành bởi Myfxbook. Giao dịch tự động cho phép bạn sao chép các giao dịch được trực tiếp trên hện thống qua tài khoản của ban.

Tạo một danh mục riêng của bạn mà không cần phải trả bất kỳ phí hiệu quả hay phí quản lý nào. Ngoài ra, bạn không cần phải mở bất kỳ phần mềm nào bởi vì Giao Dịch Tự Động chạy trên các mãy chủ riêng của nó.

Điều gì khiến Myfxbook AutoTrade trở thành công cụtuyệt vờiđể sao chép giao dịch?

  • Nó bao gồm các hệ thống xử lý bằng tay thông qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt.
  • Nó bao gồm các hệ thống được giao dịch trên tài khoản thực, không phải tài khoản ảo.
  • Nó cung cấp các thống kê chính xác giúp bạn phân tích nhanh chóng và cải tiến hiệu quả của bạn.
  • Nó giúp bạn thêm và loại bỏ bất kể hệ thống vào bất kể thời điểm nào, cung cấp quyền kiểm soát toàn phần tài khoản của bạn.

Bước 1- Tạo Tài Khoản Giao Dịch Pepperstone Của Bạn

Khách Hàng Mới Pepperstone

Hoàn tất mẫu tài khoản giao dịch trực tuyến Pepperstone

 

Khách Hàng Đang Giao Dịch Pepperstone

  • Đăng nhập vào Khu Vực Khách Hàng An Toàn
  • Nhấp vào Yêu Cầu Tài Khoản Mới
  • Mục Nhà Môi Giới Giới Thiệu, vui lòng điền vào “Myfxbook AutoTrade”
 

Bước 2- Liên kết tài khoản Giao Dịch Pepperstone của bạn với Giao Dịch Tự Động Myfxbook

Bước kế tiếp là vào thăm web Myfxbook và liên kết tài khoản Pepperstone của bạn với Giao Dịch Tự Động Myfxbook

*Cảnh báo: hệ thống Giao Dịch Tự Động được sở hữu và điều hành bởi Công Ty Myfxbook (“Myfxbook”) và việc sử dụng nó là tùy thuộc vào Điều Khoản và Điều Kiện được đề cập trên website tại http://www.myfxbook.com/terms. Tập đoàn Pepperstone (“Pepperstone”) không chịu trách nhiệm và không có quyền kiểm soát cho các tín hiệu giao dịch từ việc sử dụng Giao Dịch Tự Động và các kết quả giao dịch trên các tài khoản Pepperstone. Các tín hiệu từ Giao Dịch Tự Động trên tài khoản Pepperstone không phản ánh các tư vấn mang tính chất thực tế, nói chung hoặc cá nhân bởi Pepperstone.

**THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:Thông tin và phân tích được cung cấp tại đây đã được tạo ra bởi công ty cung cấp tín hiệu. Pepperstone đã sao chép thông tin mà không làm thay đổi hoặc xác minh và không thể hiện rằng tài liệu này là chính xác, cập nhật, hay đầy đủ và không nên tin tưởng vào tài liệu đó. Các dữ liệu này là nói chung và được chuẩn bị nhầm mục đích thông tin là chủ yếu và không mang mục đích tư vấn đầu tư, hay giải pháp tài chính hay bất kỳ lý do gì cho cá nhân. Pepperstone khuyến khích khách hàng tìm kiếm các tư vấn tài chính độc lập trước khi quyết định đầu tư vào bất cứ sản phẩm dịch vụ tín hiệu nào. Ngoài ra, Pepperstone nhắc lại rằng lợi nhuận trong quá khứ không phản ánh được hiệu quả trong tương lai.

Đọc giả cũng nên chú ý rằng các ứng dụng công nghệ kỹ thuật thường có những điểm yếu nhất định và hệ điều hành phụ thuộc vào bên thứ ba quản lý kết nối đến các máy chủ Pepperstone. Giao dịch trên mạng sử dụng các ứng dụng xã hội/ sao chép có thể bị gián đoạn tạo thua lỗ không như mong đợi và có thể vượt qua số dư tài khoản của khách hàng. Pepperstone hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với hiệu quả của ứng dụng bất kể hình thức nào.