Live Support Centre

Đối tác

Tín hiệu MetaTrader 4

Tín hiệu MT4 cho phép nhà giao dịch tự động sao chép thao tác giao dịch theo thời gian thực.

Tín hiệu MT4 có thể là một công cụ hữu ích để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn và hiểu rõ hơn về cách các mô hình giao dịch khác nhau hoạt động. Nó cho phép các nhà giao dịch tiếp cận hàng nghìn chiến lược và tín hiệu giao dịch một cách dễ dàng và ngay lập tức.

Top MetaTrader 4 Trading Signals

Các lợi ích Chính:

  • Đa dạng hóa giao dịch với nhiều chiến lược.  
  • Giảm rủi ro danh mục đầu tư của bạn bằng cách thuê các nhà cung cấp tín hiệu có những phương pháp tiếp cận khác nhau.
  • Xóa bỏ nhu cầu cần phải liên tục theo dõi biểu đồ.
  • Phí rất thấp (và đôi khi là miễn phí) đối với tín hiệu MT4.
  • Không yêu cầu công việc giấy tờ.
  • Bạn duy trì việc kiểm soát hoàn toàn tài khoản của mình và có thể can thiệp bất cứ lúc nào để đóng giao dịch, thay đổi phân bổ vốn cho giao dịch, thay đổi mức dừng lỗ được thêm vào, hoặc xóa chiến lược.

Lời khuyên Hàng đầu

Lọc theo mức rút vốn thay vì độ chính xác, nhiều nhà giao dịch xem tài liệu này là chỉ báo quan trọng hơn của sự thành công.

Hướng dẫn Sử dụng:

Để tìm hiểu về cách đăng ký tín hiệu MT4 và chọn nhà cung cấp tín hiệu, vui lòng xem tập tin PDF sau đây.

Truy cập Tín hiệu MT4

Sau khi đã đăng ký Tín hiệu MT4, bạn có thể tiếp cận nó thông qua tài khoản MetaTrader của Pepperstone.

 

 

* Lưu ý: Pepperstone Group Limited ("Pepperstone") không chịu trách nhiệm và không kiểm soát các tín hiệu được tạo ra trong quá trình sử dụng MT4 và các kết quả giao dịch trên tài khoản Pepperstone. Các tín hiệu được tạo ra bởi MT4 trên các tài khoản Pepperstone không phải là lời khuyên thực tế, bao quát hoặc cá nhân từ Pepperstone.