Live Support Centre

Đối tác

Giới Thiệu Nguồn Vốn

Pepperstone được tín nhiệm rộng rãi trên thị trường ngoại hối nhờ quy mô toàn cầu, công nghệ tiên tiến, và sản phẩm và dịch vụ đặc biệt của mình. Sức mạnh của chúng tôi trong FX chuyển thành khả năng tiếp cận trực tiếp giá cả mang tính cạnh tranh và thanh khoản sâu, 24 giờ một ngày.

Các dịch vụ Giới thiệu về Vốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu các nhà quản lý cho những nhà đầu tư tổ chức hội đủ điều kiện dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về lợi ích, vàchúng tôi tin rằnghệ thống quản lý quan hệ khách hàng độc quyền của chúng tôicó thể cho phépchúng tôi theo kịp xu hướng chung của ngành, lưu lượng và ưu tiên vốn.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giới thiệu vốn đến các nhà quản lý quỹ tứ vị phân và mới nổi trên nền tảng giao dịch của chúng tôi. Đội nhóm kinh doanh và tiếp thị của chúng tôi cộng tác với các nhà quản lý để nâng cao nhận thức và lợi ích trong chương trình kinh doanh của họ.

Nhóm Giới thiệu về Vốn của chúng tôi có thể cung cấp sự giới thiệu có mục tiêu chomột số trongnhững kế hoạch trợ cấp hưu trí, tài sản quyên góp, quỹ tài trợ, văn phòng gia đình, quỹ đầu tư quốc gia, công ty bảo hiểm, quỹ của quỹ, ngân hàng tư nhân và chuyên gia tư vấn.

Dù là công bố một quỹ mới hay đa dạng hóa cơ sở của nhà đầu tư, chúng tôinhằm mục đíchgiúp phát triển định vị chiến lược, triển khai giải pháp tăng vốn và cung cấp sự hỗ trợ trong suốt quy trình.