Live Support Centre

Đối tác

Chương Trình Tiếp Thị CPA

Chương trình Đối tác liên kết theo CPA của Pepperstone được thiết kế dành cho nhà marketing kỹ thuật số, người muốnkiếmphí hoa hồngcố địnhcho mỗi nhà giao dịch hoạt động mà họ giới thiệu cho Pepperstone.

Nếu bạn là một chuyên gia blog, nhà xuất bản website, nhà marketing trên di động, nhân viên thực hiện truyền thông, nhà marketing trên email, mạng liên kết hoặc nhà bình luận truyền thông xã hội, chương trình Đối tác liên kết theo CPA của Pepperstonecó thể dành chobạn.

Để hỗ trợ các nỗ lực tiếp thị của bạn, chương trình Tiếp Thị CPA cho phép bạn đăng nhập vào chương trình khuyến mãi đầy sáng tạo giành cho tất cả vùng miền. Thêm vào đó chúng tôi cung cấp một hệ thống theo dõi cao cấp nhầm để truy nhập vào các báo cáo bao gồm các báo cáo kinh doanh nhầm hỗ trợ cho nỗ lực của bạn và còn hơn thế nữa.

Chúng tôi tin rằngĐối tác liên kết của Pepperstone là chương trình đối tác liên kết cao cấp dành cho thương hiệu forex cao cấp.

Để tìm hiểu thêm về Chương Trình Tiếp Thị Pepperstone vui lòng liên hệ chúng tôi tại support@pepperstonepartners.com.