Live Support Centre

Đối tác

Đại Diện Khu Vực

Tập Đoàn Pepperstone trân trọng mời các cá nhân hoặc công ty có mong muốn tìm kiếm cơ hội trở thành Đại Diện Khu Vực Của Pepperstone.

Trở Thành Một Đại Diện Khu Vực Của Pepperstone

Tập Đoàn Pepperstone trân trọng mời các cá nhân hoặc công ty có mong muốn tìm kiếm cơ hội trở thành Đại Diện Khu Vực Của Pepperstone. Là một Đai Diện Khu Vực, bạn sẽ cộng tác với Pepperstone để phát triển kinh doanh mới trong khu vực của bạn giúp bạn tăng thêm thu nhập và sự hỗ trợ từ Văn Phòng Chính giúp bạn phát triển kinh doanh mới.

Đại diện Khu vực Pepperstone Tiềm năng, trước tiên thường bắt đầu với tư cách là Nhà môi giới Giới thiệu. Một khi quý vị đã chứng minh được khả năng giới thiệu hàng tuần ở mức cao, có thể sẽ có đề xuất quý vị trở thành một Đại diện Khu vực.

Một số Lợi thế bao gồm:

  • Đại Diện Khu Vực thường không chỉ nhận được hoa hồng từ khách hàng mà họ giới thiệu mà còn từ tất cả khách hàng tham gia Pepperstone từ khu vực của họ.
  • Hỗ trợ hoạt động từ Văn Phòng Chính của Pepperstone để sắp xếp quy trình giới thiệu khách hàng và cải tiến hoạt động kinh doanh của bạn, cho bạn một cái nhìn nhận sâu sắc về cách thức về những nhà mối giới lớn nhất thế giới điều hành và thành công.
  • Hỗ trợ về tiếp thị và phát triển, bao gồm ngân sách tiếp thị của riêng bạn.
  • Truy cập trực tiếp vào dữ liệu khách hàng của bạn nhằm cải thiện trải nghiệm và hỗ trợ yêu cầu khách hàng.
  • Các hệ thống theo dõi và báo cáo khách hàng đảm bảo bạn có thể giám sát và tăng trưởng công việc kinh doanh của bạn.