Mirror Trader

Mirror Trader nổi tiếng là một trong những thị trường tốt nhất để đánh giá và giao dịch hơn 3.000 thuật toán toàn cầu đã được xác minh và thử nghiệm.

Tự động thực hiện các giao dịch thuật toán ngay khi bạn thêm vào tài khoản của mình

Kiểm soát hoàn toàn tài khoản của bạn bằng cách thêm hoặc xóa thuật toán bất cứ lúc nào

Kiểm soát giao dịch của bạn thậm chí nhiều hơn bằng cách đặt mục tiêu lãi và lỗ cho từng thuật toán

Giám sát tất cả các giao dịch của bạn trong thời gian thực, cộng với mở các giao dịch mới hoặc đóng các giao dịch hiện có bất cứ lúc nào

Cách tham gia Mirror Trader

Bạn mới dùng Pepperstone?
Bắt đầu bằng cách mở một tài khoản Thực

Bạn đã là khách hàng?