Live Support Centre

โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศออสเตรเลีย

เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นในปี 2010 Pepperstone ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์และ CFD ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นี่คือเรื่องราวของเรา