Live Support Centre

แพลตฟอร์มเทรด

Mini Terminal

วอร์ชันอย่างย่อของ Trader Terminal โดย Mini Terminal นำเสนอฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Trade Terminal แต่จะให้ความสนใจกับตลาดเดียว

ข้อดีที่สำคัญของเทอร์มินอลนี้ประกอบไปด้วย การเข้าถึงคำสั่งแบบเร่งด่วน, ฟังก์ชันการทำงานของ take profit และ stop loss ขั้นสูง, และขีดความสามารถของ OCO (หากมีการดำเนินการคำสั่งหนึ่ง อีกคำสั่งจะถูกยกเลิก) - ฟีเจอร์นี้ไม่ได้มีให้ใช้งานบน MT4 ก่อนหน้านี้

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่นี่: STT - Mini Terminal.pdf

 

 

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นของเปปเปอร์สโตน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ได้เป็นการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินหรือความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลนี้ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอ คำแนะนำหรือการชักชวนให้เกิดการซื้อขายหรือเข้าร่วมในกลยุทธ์การเทรดใดๆ ทั้งสิ้น เปปเปอร์สโตนไม่รับรองว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ และการตัดสินใจในการเทรดหรือการลงทุนของท่านไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านี้