Live Support Centre

แพลตฟอร์มเทรด

Correlation Trader

The Correlation Trader สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปรียบเทียบการแข่งขันของตลาด ซึ่งทำให้ท่านสามารถเห็นความแตกต่าง หรือความคล้ายกันของความสัมพันธ์ระหว่างตลาดสองแห่งได้แบบรีลไทม์

ผู้ใช้สามารถเลือกขอบเขตของกรอบเวลาเพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ และมีสิทธิ์เข้าถึงแผงควบคุมการดำเนินการคำสั่งได้รวดเร็วสำหรับการใส่ข้อมูลคำสั่งในตลาดบนพื้นฐานของการเปรียบเทียบในตลาดตามเวลาจริง

 

Download the user guide here: STT - Correlation Trader.pdf