Live Support Centre

แพลตฟอร์มเทรด

Alarm Manager

Alarm Manager ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการแจ้งเตือนหรือการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเทรด

เครื่องมือของฟีเจอร์เหตุการณ์นี้อยู่บนพื้นฐานของการเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านราคา กิจกรรมการเทรด ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ข่าวสาร และเวลาของเหตุการณ์ ผู้เทรดสามารถใช้ Alarm Manager เพื่อดำเนินการการเทรดโดยอัตโนมัติรวมทั้งส่งอีเมล SMS และอัปเดตเว็บให้กับผู้เทรดและผู้ติดตามของตน

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานที่นี่: STT - Alarm Manager.pdf