Live Support Centre

ช่วยเหลือ

การโอนเงินระหว่างบัญชีเทรด

โพสต์เมื่อ: 18 July 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: Secure Client Area

เมื่อท่านมีบัญชีเทรดที่มากกว่าหนึ่งบัญชีภายใน client area ของท่าน ท่านสามารถทำการโอนเงินระหว่างบัญชีเทรดของท่านเหล่านี้ได้ โดยการโอนเงินระหว่างบัญชีเทรดของ Pepperstone นั้นเป็นกระบวนการที่เสร็จสิ้นในทันที

ท่านจะต้องกรอกหมายเลขบัญชีต้นทาง จำนวนเงินที่ท่านต้องการโอน และหมายเลขบัญชีปลายทาง หลังจากที่ท่านได้กรอกข้อมูลในช่องเหล่านี้แล้ว ปุ่ม “Get Rates” จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งท่านสามารถทำการกดได้ ปุ่ม Get Rates จะเป็นตัวบอกอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่ต้องมีการแปลงค่าเงินของท่านถ้าหากท่านมีบัญชีที่มีสกุลเงินแตกต่างกัน ถ้าหากบัญชีของท่านมีสกุลเงินเดียวกัน การโอนเงินนี้จะเป็นที่อัตรา 1:1
 
Transfer1

เมื่อท่านได้เลือกที่ “Get Rates” อัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏขึ้นมาและท่านจะสามารถทำการยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนนี้ได้ภายในเวลา 30 วินาที ถ้าหากท่านไม่ยืนยันการโอนเงินในช่วงเวลานี้ ท่านจะต้องขอรับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่อีกครั้ง

Transfer2

เมื่อท่านได้กดที่ปุ่ม “Confirm Transfer” แล้ว เงินของท่านจะถูกโอนในทันที

การโอนเงินระหว่างบัญชีเทรดนี้อาจมีความสำคัญสำหรับท่านได้ ถ้าหากท่านกำลังใช้กลยุทธ์ 2 อย่างไปพร้อม ๆ กัน