Live Support Centre

ช่วยเหลือ

การร้องขอเปิดบัญชีเทรดเพิ่ม

โพสต์เมื่อ: 21 July 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: Secure Client Area

ท่านสามารถทำการร้องขอเปิดบัญชีเทรดเพิ่มได้ที่ secure client area บนเว็บไซต์ของ Pepperstone เราอนุญาตให้ท่านสามารถทำการเปิดบัญชีเทรดเพิ่มได้เนื่องจากมีเทรดเดอร์ที่ต้องการใช้แพลตฟอร์มใหม่ ต้องการเริ่มต้นด้วยบัญชีใหม่ หรือต้องการใช้สกุลเงินใหม่บนบัญชี

หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินแล้ว โปรดคลิกที่แท็บ My Accounts ในช่องเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือ แล้วท่านจะเห็นปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่า “Request New Account” โปรดดูที่รูปภาพประกอบด้านล่าง

คลิกที่ปุ่ม Request New Account แล้วกรอกข้อมูลบัญชีตามที่ท่านต้องการให้เป็น ท่านจะต้องระบุประเภทของบัญชีที่ท่านต้องการ (Standard, Razor หรือ Islamic) รวมถึงสกุลเงินของบัญชี เลเวอเรจ และ Introducing Broker ถ้าหากท่านต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกสกุลเงินของบัญชีที่ถูกต้อง เนื่องจากท่านจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่บัญชีได้ถูกสร้างขึ้นมา

หลังจากที่ท่านได้กรอกแบบฟอร์มโดยสมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะได้รับคำร้องขอนี้ของท่านและจะเริ่มกระบวนการในการสร้างบัญชีใหม่ให้กับท่าน ในระหว่างช่วงที่รอ ท่านจะมีหมายเลขบัญชีชั่วคราวแสดงไว้ในรายการบัญชีของท่าน เมื่อบัญชีนี้ของท่านได้ถูกสร้างและเปิดใช้งานท่านจะได้รับอีเมล์พร้อมกับรายละเอียดสำหรับการล็อกอินซึ่งเป็นการสิ้นสุดกระบวนการร้องขอเปิดบัญชีใหม่ของท่าน

Request Additional