Live Support Centre

ช่วยเหลือ

การรีเซ็ตล็อกอิน Secure Client Area ของท่าน

โพสต์เมื่อ: 18 July 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: Secure Client Area

ถ้าหากท่านได้ใส่ข้อมูลการล็อกอินสำหรับ secure client area ที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก และท่านต้องการเปลี่ยน ท่านสามารถทำการรีเซ็ตล็อกอินนี้ได้ที่ หน้าสำหรับการล็อกอิน

Resetting your Secure Client Area login

ด้วยการเลือกที่ลิงก์ “forgotten password?” ท่านจะต้องกรอกที่อยู่อีเมล์ของท่านลงไป และหลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมล์สำหรับทำการรีเซ็ต โปรดทำตามขั้นตอนภายในอีเมล์เพื่อทำการรีเซ็ตรายละเอียดการล็อกอินของท่าน ถ้าหากท่านยังไม่สามารถทำการล็อกอินได้อีก กรุณาติดต่อ support@pepperstone.com โดยใช้อีเมล์ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนเปิดบัญชี

ท่านยังสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ secure client area ได้ในขณะที่ท่านได้ล็อกอินไปยัง secure client area เพียงแค่ไปที่ My Profile ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือและเลือกที่ Change Password

Resetting your Secure Client Area login