Live Support Centre

ช่วยเหลือ

การรีเซ็ตข้อมูลกราฟ MT4 ของท่าน

โพสต์เมื่อ: 21 July 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: MetaTrader 4

เมื่อท่านไม่ได้เปิดใช้งานแพลตฟอร์ม MT4 ของท่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท่านอาจพบกับช่องว่างที่เกิดขึ้นกราฟ ถ้าหากท่านทำการรีเฟรชกราฟแล้วช่องว่างนี้ไม่หายไป ท่านจะต้องทำการรีเซ็ตข้อมูลกราฟ MT4 ของท่านด้วยตัวเอง

อันดับแรกท่านจะต้องไปที่แท็บ tools ในแพลตฟอร์มและเลือกที่ History Center

Resetting Your MT4 Chart Data

ท่านจะต้องเลือกคู่สกุลเงินและไทม์เฟรมที่ท่านต้องการรีเซ็ต

Resetting Your MT4 Chart Data

เลือกข้อมูลข้อมูลทั้งหมดและคลิกสองครั้งที่ Delete (สำหรับการเลือกทั้งหมด– คลิกที่รายการแรก กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้และเลื่อนลงมาถึงรายการสุดท้ายในขณะที่กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้)

Resetting Your MT4 Chart Data

ต่อไป ทำการ ปิด History Center และเลือกที่ (ยกตัวอย่าง)กราฟ EURUSUD 1m

Resetting Your MT4 Chart Data

ท่านจะพบว่า ไม่มีการแสดงกราฟขึ้นมาและไม่มีการแสดงข้อมูลย้อนหลัง ถ้าหากมีข้อความ “Waiting for Update” ปรากฎขึ้นมาบนหน้าจอ ให้ท่านทำการเปลี่ยนไทม์เฟรมของกราฟและเปลี่ยนกลับไปที่ 1M

Resetting Your MT4 Chart Data

กราฟของท่านจะมีการแสดงข้อมูลขึ้นมาใหม่อีกครั้งและท่านจะไม่พบช่องว่างอยู่ในประวัติราคาย้อนหลัง ในตอนนี้กราฟของท่านได้มีการแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน