Live Support Centre

ช่วยเหลือ

การเกิด Hedge Stop Out

โพสต์เมื่อ: 27 May 2013 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: เกี่ยวกับการเทรด

แผนภาพด้านล่างแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ Hedge Stop Out ซึ่งเป็นแผนภาพของ XAUUSD (ทองคำ) ก่อนที่ตลาดปิด โดยในช่วงนี้สเปรดจะมีขนาดกว้างขึ้นเนื่องจากราคา bid ได้ลดลงและราคา ask ได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความสัมพันธ์ระหว่างราคา bid – ask ในช่วงสภาวะตลาดปกติ ในโพซิชั่นที่ทำการเฮดจ์ โพซิชั่น sell ของท่านถูกปิดที่เส้น ask และโพซิชั่น buy ถูกปิดที่เส้น bid โดยปกติการขาดทุนของโพซิชั่นหนึ่งจะถูกชดเชยโดยกำไรจากอีกโพซิชั่นหนึ่ง แต่เมื่อสเปรดได้มีขนาดกว้างขึ้นเช่นนี้ โพซิชั่นทั้งสองจะทำให้เกิดการขาดทุนและสามารถทำให้เกิดการ stop out ได้ถ้าหากระดับมาร์จิ้นลดต่ำลง ในหลายครั้งการ stop out จะเกิดขึ้นกับโพซิชั่นหนึ่งก่อน และเมื่อโพซิชั่นนั้นได้ถูกปิดทำให้การเฮดจ์เกิดความไม่สมดุลขึ้นและทำให้โพซิชั่นทั้งหมดถูก stop out ใน Hedge Stop Out

Hedge Stop out

สเปรดได้ขยายกว้างขึ้นสำหรับ XAUUSD ก่อนช่วงการโรลโอเวอร์

ท่านจะสังเกตเห็นว่าในหัวข้อ 12.9 ของ PDS ของเรา (https://pepperstone.com/legal/APAC_ROW/PepperstonePDS.pdf), จะมีการอธิบายเกี่ยวกับการที่โพซิชั่นที่ได้ทำการเฮดจ์สามารถเกิดการขาดทุนได้

ความสามารถในการเฮดจ์หรือป้องกันความเสี่ยงนี้จะช่วยให้ท่านสามารถมีโพซิชั่น buy และ sell ของตราสารเดียวกันได้พร้อมกัน ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าสู่ตลาดได้โดยไม่ต้องเลือกทิศทาง ถึงแม้ว่าการเฮดจ์จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจ แต่ท่านควรระมัดระวังเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถมีผลต่อโพซิชั่นที่ทำการเฮดจ์ได้ โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าท่านได้ทำการเฮดจ์บนบัญชีของท่านแล้ว ท่านก็อาจเกิดผลการขาดทุนได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการโรลโอเวอร์ ความผันผวนในอัตรแลกเปลี่ยน หรือการที่สเปรดมีขนาดกว้างขึ้น ซึ่งการขาดทุนนี้สามารถทำให้เกิด Margin Call ได้