Live Support Centre

ช่วยเหลือ

ฝากเงินไปยังบัญชี Pepperstone ของท่านด้วย POLi-Pay

โพสต์เมื่อ: 27 August 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: การฝากและถอนเงิน

POLi-Pay เป็นระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านทางออนไลน์ได้ในทันทีคล้ายกับบัตรเครดิต แต่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ลูกค้าชาวออสเตรเลียสามารถใช้ POLi ได้เท่านั้น

  • ระยะเวลาที่ใช้: ทันที ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สกุลเงินที่รองรับ: AUD
  • ค่าธรรมเนียม: ไม่มี

ถ้าหากท่านใช้ POLi-Pay โปรดระมัดระวัง ถ้าหากท่านคลิกที่ ‘Return to Merchant’ หลังจากที่ทำการโอนเงินแล้ว การฝากเงินจะเกิดขึ้นในทันที แต่ถ้าหากท่านออกจากหน้าต่างหลังจากที่ทำการฝากเงิน การฝากเงินจะเกิดความล่าช้า 10 นาที