Live Support Centre

ช่วยเหลือ

ฝากเงินไปยังบัญชี Pepperstone ของท่านด้วย PayPal

โพสต์เมื่อ: 10 September 2015 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: การฝากและถอนเงิน

PayPal ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นวิธีการโอนเงินที่มีความปลอดภัยและไม่ยุ่งยาก โดยมีวิธีการให้เลือกชำระเงินหลายแบบด้วยบัตรและบัญชีธนาคารของท่านผ่านตัว PayPal ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบการชำระเงินที่สะดวกนี้ได้ด้วยขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนผ่านทางออนไลน์

ด้านล่างนี้มีการแสดงขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชี PayPal ของท่าน ขั้นตอนเหล่านี้รวดเร็วและใช้เวลาประมาณ 5 นาที ในการทำ

1.    เปิดใช้งานอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์แล้วไปที่ https://www.paypal.com

2.    คลิกที่ปุ่ม Sign Up ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ PayPal

3.    เลือกที่ตัวเลือกบัญชี Personal PayPal

4.    ทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีแบบ Personal ให้สมบูรณ์ด้วยการเลือกที่ประเทศท่านอาศัยอยู่ กรอกอีเมล์ของท่าน และสร้างรหัสผ่าน และจะมีรหัสเพื่อความปลอดภัยแสดงขึ้นมาซึ่งท่านจะต้องกรอกลงไปในช่อง “code” คลิกที่ Sign Up Now หลังจากที่ท่านได้กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

PayPal Signup For Pepperstone Step 1

5.     เนื่องจาก PayPal เป็นระบบชำระเงินที่มีความปลอดภัย ท่านจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกชำระเงินของท่านซึ่งได้แก่ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของท่าน และจะมีรหัสเพื่อความปลอดภัยแสดงขึ้นมาซึ่งท่านจะต้องกรอกลงไปในช่อง “code” คลิกที่ Agree and Create Account เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

PayPal Signup For Pepperstone Step 2

6.    ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมต่อบัตรหรือบัญชีธนาคารของท่านเข้ากับบัญชี PayPal โปรดกรอกข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของท่านลงในช่องหรือคลิกที่ตัวเลือก Link a bank account เพื่อเปิดใช้การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของท่าน
PayPal Signup For Pepperstone Step 3

PayPal Signup For Pepperstone Step 4

7.    หลังจากที่ท่านได้เชื่อมต่อบัตรหรือบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าเป็นการเสร็จกระบวนการขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการนำเงินฝากเข้าไปยังบัญชีเทรด Pepperstone ผ่าน PayPal ในตอนนี้ท่านสามารถล็อกอินไปที่ Pepperstone Secure Client Area และเลือกที่ตัวเลือกการฝากเงินโดยใช้ PayPal

8.    หลังจากที่ท่านได้เลือกที่ตัวเลือก PayPal แล้ว ให้เลือกบัญชีที่ท่านต้องการฝากเงินเข้า กรอกจำนวนเงินที่ท่านต้องการฝากเข้าและคลิกที่ Fund Now

9.    ตรวจสอบที่ Confirm Payment และคลิกที่ Fund Now

10.    ท่านจะถูกนำไปยังหน้าสำหรับการฝากเงินผ่าน PayPal ของ Pepperstone ด้วยการคลิกที่ Pay Now บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของท่านจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการชำระเงินนี้โดยอัตโนมัติ ถ้าหากท่านได้ลิงก์บัญชีธนาคารของท่านกับ PayPal ท่านจะสามารถใช้เงินที่ท่านได้ทำการฝากไปยังบัญชี PayPal ของท่านเพื่อทำการฝากไปยังบัญชีเทรดของท่านได้

PayPal Signup For Pepperstone Step 5

11.    จำนวนเงินที่อยู่บน PayPal จะถูกโอนไปยังบัญชีเทรดของท่านโดยอัตโนมัติและท่านจะสามารถใช้เงินจำนวนนี้ได้บนแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 หรือ cTrader ในทันที