Live Support Centre

ช่วยเหลือ

ฝากเงินไปยังบัญชี Pepperstone ของท่านด้วย FasaPay

โพสต์เมื่อ: 27 August 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: การฝากและถอนเงิน

Fasapay เป็นระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถทำการโอนเงินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การชำระเงินทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในช่วงการส่งข้อมูล

  • ระยะเวลาที่ใช้: ทันที ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สกุลเงินที่รองรับ: USD
  • ค่าธรรมเนียม: ไม่มี