Live Support Centre

ช่วยเหลือ

ฝากเงินไปยังบัญชี Pepperstone ของท่านด้วย China Union Pay

โพสต์เมื่อ: 27 August 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: การฝากและถอนเงิน

เป็นกลุ่มบัตรธนาคารที่ตั้งอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ โดยมีการออกบัตรให้กับลูกค้ามากกว่า 3 พันล้านใบ uPOP เป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็วในการฝากเงินเข้าไปยังบัญชีของท่านในหลากหลายสกุลเงิน.

 

  • ระยะเวลาที่ใช้: ไม่เกิน 15 นาที
  • สกุลเงินที่รองรับ: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD และ HKD
  • ค่าธรรมเนียม: ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากเงินเข้าด้วยการใช้ uPOP แต่เงินที่ฝากเข้าจะต้องมีการแปลงจาก RMB เป็น USD