Live Support Centre

ช่วยเหลือ

ฝากเงินเข้าบัญชี Pepperstone ของท่านด้วยการโอนเงินทางธนาคาร

โพสต์เมื่อ: 27 August 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: การฝากและถอนเงิน

การโอนเงินผ่านทางธนาคารเป็นวิธีการฝากเงินเข้าโดยโอนจากบัญชีธนาคารของท่านมาที่บัญชีทรัสต์ของลูกค้า ซึ่งการโอนเงินผ่านทางธนาคารนี้สามารถรองรับสกุลเงินของบัญชีได้ทุกสกุลเงิน การโอนเงินผ่านทางธนาคารภายในประเทศออสเตรเลียจะใช้เวลา 1 วันทำการ ส่วนการโอนเงินระหว่างประเทศจะใช้เวลามากกว่า – โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 - 3 วันทำการ

 

  • ระยะเวลาที่ใช้: 12-72 ชั่วโมง
  • สกุลเงินที่รองรับ: AUD, EUR, CHF, GBP, JPY, NZD, SGD, USD และ HKD
  • ค่าธรรมเนียม: Pepperstone ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม แต่ธนาคารของท่านอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงิน โปรดตรวจสอบกับธนาคารของท่านก่อนทำการโอนเงิน

สำหรับการฝากเงินไปที่บัญชีของท่านผ่านการโอนเงินทางธนาคาร ท่านจะต้องหาหมายเลขบัญชีธนาคารที่ตรงกับสกุลเงินที่ท่านจะทำการฝาก ซึ่งท่านสามารถหาได้ที่ secure client area บนเว็บไซต์ของเรา ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ ให้เลือกที่ Fund Account ท่านจะมีตัวเลือกมากมายสำหรับทำการฝากเงิน – ให้เลือกที่ Bank Transfer

โปรดเลือกสกุเงินที่ท่านต้องการฝากจากแท็บ currency ที่แสดงไว้ – ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการโอนเงิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ทำการโอนเงินไปยังบัญชีทรัสต์ที่ถูกต้อง เนื่องจากธนาคารอาจไม่ยอมรับการฝากเงินด้วยสกุลเงินที่ไม่ตรงกับบัญชี