Live Support Centre

ช่วยเหลือ

การกรอกแบบฟอร์มถอนเงินออนไลน์

โพสต์เมื่อ: 21 July 2014 , โดย: Pepperstone Support , หมวดหมู่: การฝากและถอนเงิน

ในการที่จะสามารถถอนเงินจากบัญชีเทรดของท่านได้ ท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มถอนเงินออนไลน์ผ่าน Secure Client Area

 

ส่วนที่กล่าวถึงนี้จะอยู่ทางด้านมุมบนซ้ายมือของ client area ใต้ลิงก์การฝากเงิน

Completing the Online Withdrawal Form

 แบบฟอร์มถอนเงินนี้จะถามคำถามบางอย่างกับท่านในตอนแรกเพื่อระบุวิธีการที่ท่านสามารถใช้ในการถอนเงินของท่านได้

ท่านจะทราบว่า ถ้าหากท่านได้นำเงินฝากเข้าผ่านบัตรเครดติดภายในระยะเวลา 60 วันที่ผ่านมา ท่านจะต้องทำการถอนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตเดิมที่ท่านได้ใช้ในการฝากเงินเข้า แต่ถ้าหากท่านไม่ได้ฝากเงินเข้าด้วยบัตรเครดิต ท่านจะถูกนำไปยังส่วนต่อไป ถ้าหากท่านได้ทำการฝากเงินด้วยบัตรเครดิตมาเป็นเวลามากกว่า 60 วันแล้ว ท่านจะสามารถถอนเงินผ่านการโอนเงินทางธนาคารได้

 

Completing the Online Withdrawal Form

หลังจากได้มีการกรอกข้อมูลทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ จะมีการส่งอีเมล์ยืนยันไปให้ท่านตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านใช้ในการลงทะเบียน โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดภายในอีเมล์ หลังจากนั้นโปรดคลิกที่ปุ่ม ‘ยืนยัน’ เพื่อทำขั้นตอนสุดท้ายนี้และแจ้งให้ทีมงานผู้ดูแลบัญชีของ Pepperstone สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน

กรุณาติดต่อ support@pepperstone.com ถ้าหากท่านมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนนี้