Live Support Centre

ความร่วมมือ

ตัวแทนในพื้นที่

Pepperstone ขอเชิญชวนบุคคลหรือบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนของ Pepperstone ในพื้นที่

มาเป็นตัวแทนของ Pepperstone ในพื้นที่

Pepperstone ขอเชิญชวนบุคคลหรือบริษัทที่ต้องการเป็นตัวแทนของ Pepperstone ในพื้นที่ มาเป็นตัวแทนของ Pepperstone ในพื้นที่ ด้วยการเป็นตัวแทนของเราในพื้นที่ ท่านจะได้ร่วมมือกับ Pepperstone เพื่อทำการโปรโมทธุรกิจใหม่ของท่านภายในพื้นที่ของท่านพร้อมรับค่าตอบแทนและการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ของเราเพื่อช่วยให้ธุรกิจของท่านเติบโต

สำหรับท่านที่ประสงค์เป็นตัวแทนส่วนภูมิภาคของเปปเปอร์สโตน ท่านสามารถเริ่มต้นโดยการเป็น ผู้แนะนำโบรกเกอร์ (Introducing Broker) โดยทางเราจะพิจารณาและยื่นข้อเสนอสำหรับการเป็น ตัวแทนส่วนภูมิภาคของเปปเปอร์สโตน หลังจากที่ท่านสามารถแสดงจำนวนผู้ที่ได้รับการอ้างอิง (referral) รายสัปดาห์ในปริมาณที่สูง

ข้อดีบางอย่างได้แก่:

  • ตัวแทนในพื้นที่จะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าที่ได้แนะนำมาและลูกค้าทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมกับ Pepperstone จากในพื้นที่ของท่านfrom
  • การช่วยเหลือด้านการดำเนินงานจากสำนักงานใหญ่ของ Pepperstone เพื่อทำขั้นตอนการแนะนำลูกค้าของท่านให้ราบรื่นและช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจของท่าน ให้มุมมองกับท่านเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
  • ช่วยเหลือด้านการตลาดและโปรโมชั่น รวมถึงงบประมาณสำหรับทำการตลาดของท่าน
  • เข้าถึงฐานลูกค้าของท่านโดยตรงเพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานและช่วยเหลือตอบคำถามลูกค้า
  • มีการายงานและระบบการติดตามลูกค้าเพื่อให้ท่านมีข้อมูลที่เหมาะสมในการทำธุรกิจของท่านให้เติบโต