Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

เรียนรู้วิธีการเทรดฟอเร็กซ์

ในส่วนการเรียนรู้การทำการซื้อขาย ท่านจะพบข้อมูลแนะนำวิธีการทำการเทรด การวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค คำอธิบายคร่าว ๆ เกี่ยวกับตัวชี้วัดทางเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ และส่วนประกอบที่สำคัญอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับเริ่มต้นการเทรด

ในส่วนของ ฟอเร็กซ์คืออะไร จะให้ข้อมูลเจาะลึกลงไปในเรื่องตลาดซื้อขายฟอเร็กซ์ของโลก ข้อดีและความเสี่ยงบางอย่างในการเทรดฟอเร็กซ์ รวมถึงสกุลเงินที่มีการซื้อขาย นอกจากนี้ ท่านจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ การทำงานของฟอเร็กซ์ และคำศัพท์เฉพาะที่สำคัญที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจในคำศัพท์เฉพาะสำหรับการซื้อขาย

ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค จะเป็นการแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับการซื้อขายโดยการใช้ข่าวสารข้อมูลและการแนะนำกราฟชนิดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ ต่อจากนั้น จะมีการแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง อินดิเคเตอร์คืออะไร ซึ่งเราจะอธิบายอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ 4 แบบ ที่เทรดเดอร์นิยมใช้งาน

 

ฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร?

การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นการซื้อสกุลเงินหนึ่งตัวและขายสกุลเงินหนึ่งตัวพร้อมกัน...

อ่านเพิ่มเติม

คำศัพท์พื้นฐาน

ก่อนทำการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ นักลงทุนจะต้องเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานของตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศก่อน...

อ่านเพิ่มเติม
Fundamental Analysis

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นการศึกษาเศรษฐกิจในภาพรวม การเงิน การเมือง...

อ่านเพิ่มเติม
Technical Analysis

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาโดยใช้กราฟเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม
Trend Lines

เส้นแนวโน้ม

คำว่า ‘เทรนด์’ หรือ แนวโน้ม เป็นการอธิบายทิศการเคลื่อนไหวในปัจจุบันของตราสารทางการเงิน...

อ่านเพิ่มเติม
What is a Technical Indicator

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคคืออะไร

อินดิเคเตอร์ หรือตัวชี้วัดทางด้านเทคนิคเป็นผลจากการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์/อัลกอริทึ่ม...

อ่านเพิ่มเติม
Gold Trading

การซื้อขายทองคำ

ทองคำได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มโลหะมีค่าสำหรับการลงทุน...

อ่านเพิ่มเติม
Order Types

ชนิดของคำสั่ง

คำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดเป็นการเปิดโพซิชั่นซื้อหรือขายด้วย...

อ่านเพิ่มเติม

ในส่วนสุดท้ายของการให้ความรู้ เราได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำและชนิดของคำสั่งในแบบต่าง ๆ

ท่านสามารถดูที่อภิธานศัพท์เพื่อดูความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับการเงินและการซื้อขายต่าง ๆ ที่ท่านอาจพบได้

เมื่อท่านคุ้นเคยกับข้อมูลและแนวความคิดแล้ว ท่านสามารถเปิด บัญชีเทรดเดโมเพื่อฝึกฝนสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาและเพิ่มเติมประสบการณ์และความเข้าใจในการทำการเทรด ลองใช้บัญชีเดโมนี้เหมือนกับท่านใช้บัญชีเทรดจริง

Anatomy of the Forex Market