Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคคืออะไร

อินดิเคเตอร์ หรือตัวชี้วัดทางด้านเทคนิคเป็นผลจากการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์/อัลกอริทึ่มซึ่งออกแบบขึ้นมาโดยเทรเดอร์มืออาชีพโดยใช้ราคาและปริมาณการซื้อขายในการคำนวณ

ค่าที่ได้จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถเพิ่มลงไปในกราฟและให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สามารถเป็นไปได้ ดังนั้นจึงสามารถรู้ช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเปิดโพซิชั่นซื้อหรือขาย รวมถึงจังหวะในการปิดโพซิชั่นด้วย

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคมีหลากหลายประเภท นี่คืออินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมในการใช้อย่างแพร่หลาย:

แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance)

 • เมื่อตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและมีการกลับตัวเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนไหว จุดสูงสุดที่ไปถึงก่อนการเปลี่ยนทิศทางของตลาดดังกล่าวนี้เรียกว่า แนวต้าน ในทางตรงกันข้ามจุดต่ำสุดที่ไปถึงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนทิศทางจะเรียกว่า แนวรับ
 • เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทราบว่าถ้าหากตลาดสามารถเคลื่อนไหวผ่านแนวต้านไปได้ ระดับราคาที่เป็นแนวต้านดังกล่าวอาจกลายเป็นแนวรับใหม่ได้ ซึ่งในทิศทางตรงข้ามก็ใช้หลักการเดียวกันนี้ แนวรับหรือแนวต้านเดิมที่ผ่านมาสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดจุดกลับตัวของราคาในอนาคตได้ ซึ่งนี่อาจเป็นจุดเปิดโพซิชั่นเพื่อเข้าสู่ตลาดได้

Support and Resistance 

Moving Average

 • Moving Average แสดงค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยนำราคาปิดล่าสุดของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดไว้มารวมกันและหารด้วยจำนวนของราคาที่ใช้ในการคำนวณ: 
 • ตัวอย่าง: ใน moving average 10 วัน จะใช้ราคาปิดตลาดใน 10 วันล่าสุดรวมกันและหารด้วย 10
 • Moving Average มีทั้งหมด 4 ชนิดด้วยกันคือ Simple MA, Exponential MA, Smoothed MA, และ Weighted MA ซึ่งแต่ละชนิดจะแตกต่างกันเนื่องจากได้มีการกำหนดการถ่วงน้ำหนักกับข้อมูลล่าสุดที่แตกต่างกันไป
 • Moving Average จะถูกนำมาใช้เพื่อหาระดับราคาที่เป็นแนวรับและแนวต้าน จุดเข้าสู่ตลาด รวมถึงเพื่อเป็นการยืนยันความชัดเจนของแนวโน้มทิศทางราคา และลดความผันผวนในการแสดงราคาและปริมาณการซื้อขาย
 • ทิศทางของตัวชี้วัดนี้สามารถแสดงถึงแนวโน้มตลาดขาขึ้นหรือขาลงในช่วงเวลาขณะนั้นได้
 • ด้วยการใช้ Moving Average สองตัวหรือมากกว่าบนกราฟเดียวกัน ยิ่งเส้นสองเส้นห่างกันมากเท่าใด  ยิ่งเป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น
 • เมื่อใดก็ตามที่เส้นค่าเฉลี่ยตัดกัน จะเป็นการยืนยันการเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนไหวของราคา ทั้งนี้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดจะช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา การชี้วัดดังกล่าวจึงเป็นเพียงการยืนยันการเปลี่ยนแปลงทิศทางเท่านั้น

Moving Average 

Oscillators

 • Oscillators ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุความน่าจะเป็นในทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารสำหรับการซื้อขาย โดยจะแสดงว่าตราสารดังกล่าวอยู่ในสภาวะที่ซื้อมากไป (overbought) หรือขายมากไป (oversold) ดังนั้นจึงทำให้เทรดเดอร์สามารถประเมินช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มโดยรวมในปัจจุบัน รวมถึงจังหวะเวลาเพื่อการเข้าตลาดอีกด้วย
 • อินดิเคเตอร์ RSI ถูกนำมาใช้เพื่อระบุสภาวะของตลาดว่าอยู่ในสภาวะที่ซื้อมากไป ขายมากไป หรือคงที่ ถ้าหากเส้น RSI เคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณด้านบนของกราฟ [ซื้อมากไป (สัญญาณขาย), > 70 ] แล้วเคลื่อนกลับมาบริเวณตรงกลางแล้ว ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน และถ้าหากเส้น RSI อยู่ในระดับต่ำ [ขายมากไป (สัญญาณซื้อ), < 30] และเคลื่อนกลับไปตรงกลาง ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเช่นกัน จึงกล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาและเส้น RSI จะสอดคล้องกัน
 • Stochastic oscillator ถูกใช้สำหรับการหาแนวโน้มของตลาด โดยหากเส้นทั้งสองเคลื่อนไหวในส่วนบนของกราฟ [มากกว่า 80% (สัญญาณขาย)] แล้วจึงเคลื่อนกลับสู่บริเวณตรงกลาง อัตราจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกัน ในทางตรงการข้ามหากทั้งสองเส้นเคลื่อนไหวในส่วนล่างของกราฟ [ต่ำกว่า 20% (สัญญาณซื้อ)] แล้วมีการเคลื่อนกลับเข้าสู่บริเวณตรงกลาง อัตราจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเช่นกัน

Oscillators 

Retracements

 • ตราสารส่วนมากจะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบใกล้เคียงกับการซื้อขายในช่วงวันก่อนหน้า เครื่องมือในการติดตามการเคลื่อนไหวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ อินดิเคเตอร์ Fibonacci Retracement ซึ่งเป็นเครื่องมือกราฟที่ใช้ในการหาระดับแนวรับและแนวต้านของตราสาร
 • ระดับที่แสดงใน Fibonacci Retracement จะถูกสร้างจากการลากเส้นแนวโน้มระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุด และจะมีการแบ่งระยะห่างในแนวดิ่งตามสัดส่วนที่กำหนดไว้
 • Fibonacci Retracement สามารถมีได้ทั้งหมดถึง 13 เส้น โดยในการหาระดับ retracement เหล่านี้ จะต้องมีการระบุจุด Swing Highs และ Swing Lows ล่าสุดได้ (จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางทางเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ)

Retracements