Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

อภิธานศัพท์การเทรด

ความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารที่ได้รับสำหรับลูกค้าทั้งในส่วนของสปอตและสัญญาล่วงหน้า

การทำการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศเกือบจะทันทีเพื่อรับรู้กำไรจากส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดแห่งหนึ่งกับอีกตลาดแห่งหนึ่งในขณะนั้น

ราคาที่ใช้ในการเสนอขายสกุลเงินหรือตราสาร

เป็นการบอกให้ดีลเลอร์ซื้อหรือขายที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดขณะนั้น

ดำเนินการเกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง

กราฟที่ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญคือ: ราคาสูงสุดและต่ำสุดซึ่งเป็นส่วนในแนวตั้งของแท่ง ราคาเปิดซึ่งมีเส้นในแนวนอนกำกับอยู่ทางด้านซ้ายของแท่ง และราคาปิดซึ่งมีเส้นในแนวนอนกำกับอยู่ทางด้านขวาของแท่ง

เอกสารที่ออกโดยธนาคารกลาง สามารถใช้แลกเปลี่ยนได้เหมือนเงินตราและถือว่าเป็นเงินตราที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

เทรดเดอร์เปิด short หรือกระทำการต่าง ๆ ตามความคาดหวังว่าสกุลเงินจะลดค่าลง

ราคาที่ผู้ซื้อต้องการซื้อ โดยราคา Bid ที่ดีที่สุดคือราคาที่สูงสุดที่ผู้ซื้อเสนอ (ดูที่ buying rate)

ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (bid) และราคาขาย (offer) ของสกุลเงินหรือตราสารทางการเงิน

ทศนิยมตัวที่สองหลังจากจุดทศนิยม
ถ้า AUD/USD คือ 0.9255 แล้ว big figure คือ 2
ถ้า GBP/USD คือ 1.9685, แล้ว big figure คือ 6

วิธีการเชิงปริมาณที่รวมเส้นค่าเฉลี่ยของราคา (moving average) เข้ากับค่าความผันผวนของตราสาร (volatility) โดยแถบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดว่าราคานั้นสูงหรือต่ำกว่าส่วนที่ใช้อ้างอิง ซึ่งจะมีการพล็อตค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสองค่าที่ด้านบนและด้านล่างของ simple moving average แถบนี้จะดูเหมือนเป็นการขยายตัวและหดตัวของโมเดล envelope

ดีลที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมีช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่มาตรฐาน เช่น 1 เดือน โดยช่วยระยะเวลามาตรฐานได้แก่ 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์, 1,2,3,6, และ 12 เดือน คำที่มีความหมายเหมือนกันคือ odd dates, หรือ cock dates, broken period หรือ broken period

เทรดเดอร์เปิด long หรือกระทำการต่าง ๆ ตามความคาดหวังว่าสกุลเงินจะเพิ่มค่าขึ้น

วันที่ธนาคารเปิดทำการในซิดนีย์

อัตราที่ธนาคารเตรียมไว้เพื่อใช้ในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศ สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า Bid Rate

การซื้อและการขายในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศจะเกิดขึ้นกับสกุลเงินตัวหน้าของราคา เช่น "Buy Dollar/Yen" หมายความว่าซื้อ dollar/ขาย Yen เทรดเดอร์จะทำการซื้อเมื่อคาดหวังว่าค่าเงินจะแข็งค่าขึ้นและจะขายเมื่อคาดหวังว่าค่าเงินจะอ่อนค่าลง

เป็นกราฟประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยราคาสำคัญ ๆ 4 อย่างคือ: สูง ต่ำ เปิด ปิด โดยที่ตัวแท่ง (jittai) ของกราฟแท่งเทียนจะเกิดจากราคาเปิดและราคาปิด สำหรับการระบุว่าราคาเปิดนั้นต่ำกว่าราคาปิด ตัวแท่งกราฟจะเป็นช่องว่าง แต่ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ตัวกราฟจะเป็นสี ส่วนที่เหลือจะเรียกว่า "เงา": เงาด้านบน (uwakage) และเงาด้านล่าง (shitakage)

อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกำหนดโดยธนาคารในแต่ละวันสำหรับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศในปริมาณที่ไม่มาก

ธนาคารให้บริการด้านการเงินและการธนาคารกับรัฐบาลของประเทศและธนาคารพาณิชย์ โดยธนาคารกลางนี้จะเป็นผู้นำนโนบายด้านการเงินของรัฐบาลมาใช้ด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ผู้ที่ศึกษากราฟและข้อมูลย้อนหลังของกราฟเพื่อตรวจหาแนวโน้มและทำนายการกลับตัวของแนวโน้ม โดยจะมีการดูที่รูปแบบบางรูปแบบและคุณสมบัติบางอย่างของกราฟเพื่อหาระดับแนวต้าน รูปแบบ head and shoulders, double bottom หรือ double top ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม

เป็นการซื้อขายที่ปิดสถานะโพซิชั่นของสกุลเงินหนึ่ง ๆ โดยที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดอีกต่อไป

เงินทุนที่สามารถนำมาใช้ในการซื้อขายต่อไปได้ในทันที

เอกสารหรืออีเมล์ยืนยันการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างสองกลุ่มบุคคล

อัตราแลกเปลี่ยนที่ได้ตกลงไว้สำหรับคู่สกุลเงินหนึ่ง ๆ ในวันที่ทำการชำระราคา

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงิน 2 สกุลเงิน เช่น AUD/NZD

ชนิดของเงินที่ประเทศหนึ่ง ๆ ใช้ โดยที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับสกุลเงินอื่นในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้ ดังนั้นสกุลเงินแต่ละสกุลเงินจะมีมูลค่าที่สัมพันธ์กับสกุลเงินอื่น

สกุลเงินสองสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมการซื้อขาย

บุคคลหรือบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ได้รับมอบฉันทะในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ที่ไม่เหมือนกับการเป็นเอเย่น โดยดีลเลอร์จะทำการเทรดบนบัญชีของตัวเองและรับความเสี่ยงเอง

การซื้อหรือขายสกุลเงินต่างประเทศในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศของโลก

เครื่องคอมพิวเตอร์ออนไล์ที่เชื่อมต่อระหว่างธนาคารที่มีส่วนร่วมจากทั่วโลกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง

วันที่สิ้นสุดสัญญาเวลาในการซื้อขายเงินตรา ซึ่งวันที่นี้มีอีกชื่อหนึ่งคือ value date ในตลาด FX หรือตลาดเงิน

การลดลงของค่าเงินในด้านที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนื่องจากความต้องการของตลาดมากกว่าการกระทำที่เกิดจากทางการ เช่น การลดค่าเงิน (devaluation)

การลดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินอย่างเป็นทางการเมื่อเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งจากอัตราแลกเปลี่ยนเดิมที่เคยตั้งไว้ โดยคำนี้ไม่เหมาะสำหรับใช้ในบริบทของสกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เช่น AUD

จำนวนเงินส่วนลดที่จะได้รับจากการซื้อแบบ future delivery แทนที่จะซื้อแบบ spot delivery

สกุลเงิน "dollar" ที่ใช้กันทั่วโลกจะหมายถึง U.S. dollar ส่วนสกุลเงิน "dollar" อื่นทั้งหมดจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น Australian Dollar

เป็นการบ่งบอกว่าสกุลเงินนั้นกำลังอ่อนค่าหรืออ่อนค่ากว่าที่เคยเป็น

ระบบที่ได้จากกฎซึ่งมาจากประสบการณ์สำหรับการตีความการเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งมีการกล่าวถึงรูปแบบ 5 คลื่น/3 คลื่น ซึ่งประกอบขึ้นเป็นหนึ่งวงรอบของตลาดกระทิงและตลาดหมีที่มีทั้งหมด 8 คลื่น

การแสดงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ในอัตราแลกเปลี่ยน AUD/USD0.8950, 1 Australian dollar เท่ากับ 89.50 United States cents (AUD1.0000 = USD0.8950)

วันที่ที่ออปชั่นหมดอายุซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (settlement date) 2 วันทำการ

สกุลเงินของประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีกิจกรรมซื้อขายน้อยมาก

เป็นการบ่งบอกว่าสกุลเงินนั้นกำลังแข็งค่าหรือแข็งค่ากว่าที่เคยเป็น

ตลาดที่มีการซื้อขายเงินตรากันจากทั่วโลกซึ่งมีปริมาณการเทรดในแต่ละวันจากทั่วโลกเป็นมูลค่าประมาณ 3 ล้านล้านดอลลาร์ ทำให้ตลาดนี้มีขนาดใหญ่กว่าตลาดตราสารหนี้ทั้งหมดรวมกัน ตลาดซื้อขายเงินตรานี้มีอยู่ในรูปของตลาด spot, forward, futures และ options ซึ่งการซื้อขายที่เกิดขึ้นเหล่านี้มาจาก: เม็ดเงินจากการค้าขายเพียง 5% ถึง 10% ของปริมาณการซื้อขายบนตลาดฟอเร็กซ์ทั้งหมด การนำเข้าโดยส่วนใหญ่จะมีการชำระเงินเป็นสกุลเงินของประเทศที่ส่งออก การส่งออกโดยส่วนใหญ่จะมีการรับเป็นเงินสกุลของตัวเอง ดังนั้นการขาดดุลการค้าทำให้ค่าเงินค่าอ่อนลง การเกิด Flow-ons เมื่อการซื้อขายปริมาณมากถูกแยกออกเป็นการซื้อขายที่เล็กลง การเคลื่อนไหวของเงินทุนเพื่อลงทุนในต่างประเทศ การเก็งกำไรระยะสั้นตามความเคลื่อนไหวของค่าเงิน ซึ่งการเก็งกำไรนี้ถือเป็นสัดส่วนที่มีขนาดมากที่สุดของปริมาณการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์

กิจกรรมการซื้อขายที่มีวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (settlement date) มากกว่า 2 วันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อขาย

การแสดงมูลค่าของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่งในกรณีที่มีวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์มากกว่า 2 วันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อขาย โดยอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบสปอตของสกุลเงินในวันที่มีการซื้อขายที่ได้มีการรวมค่า forward point เอาไว้ด้วย

ค่าของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับคู่สกุลเงินในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่มีการชำระราคาแบบสปอต (spot settlement date) ไปจนถึงวันที่มีการชำระราคาแบบล่วงหน้า (forward settlement date) ซึ่งมีการปรับค่าไปที่อัตราแลกเปลี่ยนแบบสปอต

วันที่มีการชำระราคาสำหรับการซื้อขายแบบ Forward ซึ่งมากกว่า 2 วันทำการหลังจากวันที่มีการซื้อขาย

ตัวกำหนดทางเศรษฐกิจแบบพื้นฐานของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรมทั้ง 7 ประเทศ: สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร แคนาดา และอิตาลี

การสั่งดีลเลอร์ว่าไม่ให้ออเดอร์คำสั่งหมดอายุในช่วงสิ้นสุดของวัน ถึงแม้ว่าโดยปกติแล้วออเดอร์คำสั่งจะหมดอายุในช่วงสิ้นสุดของเดือนก็ตาม

รูปแบบของราคาที่นักอ่านกราฟพิจารณาแล้วว่าเป็นจุดกลับตัวของแน้วโน้มราคา ราคาได้เพิ่มขึ้นมาเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นจุดสูงสุดของหัวไหล่ซ้ายแล้วจึงมีการเก็บทำกำไรทำให้ราคาลดลงมา หลังจากนั้นราคาได้เพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็วอีกครั้งซึ่งเป็นส่วนหัว แล้วจึงมีการเก็บทำกำไรอีกครั้งทำให้ราคาลดลงมาอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่ด้านซ้าย การเพิ่มของราคาในระดับปานกลางครั้งต่อไปจะเป็นจุดสังเกตได้ว่าโอกาสที่ราคาจะลดลงอย่างมากนั้นมีสูง การทะลุผ่านเส้นขอบคอนั้นเป็นสัญญาณขาย

กลยุทธ์ที่ใช้ในการลดความเสี่ยงจากตลาดโดยใช้โพซิชั่นหนึ่งปกป้องอีกโพซิชั่นหนึ่ง

สกุลเงินที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้เนื่องจากกฎของการซื้อขายเงินตราได้บัญญัติห้ามไว้

ราคาของ market-maker ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นดีลเลอร์

การเพิ่มขึ้นของระดับราคาโดยทั่วไปซึ่งทำให้อำนาจการซื้อลดน้อยลง บางครั้งมีการเพิ่มขึ้นของระดับราคาที่รุนแรงเป็นอย่างมาก

เป็นสิ่งที่ธนาคารได้กำหนดไว้ว่า จะต้องมีการจ่ายเงินเมื่อมีการชำระราคาและส่งมอบสินทรัพย์

เป็นอัตรา bid และ offer ที่ธนาคารระหว่างประเทศใช้ในการฝากระหว่างกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของตลาด Interbank

ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกดอกเบี้ยของคู่สกุลเงิน

การกระทำของธนาคารกลางที่มีผลต่อค่าเงินของตัวเองด้วยการเข้าสู่ตลาด ส่วนคำว่า Concerted intervention จะหมายถึงการกระทำของธนาคารกลางหลายแห่งเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

เลือกสิ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของโควตราคา เช่น การขาย AUD/USD = .9310/15 ท่านจะได้ขาย LHS ที่ .9310

ในส่วนของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ได้มีระเบียบข้อบังคับให้ทำการส่งมอบจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดให้แก่คู่สัญญาตามวันที่ที่ได้ระบุไว้ในอนาคตหรือตามการซื้อขายแบบล่วงหน้าหรือแบบสปอต

การซื้อมากกว่าการขายหรือการที่มีสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศมากกว่าหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ

ดีลเลอร์จะทำการ make a market เมื่อดีลเลอร์ได้ทำการให้ราคา bid และ offer ที่ราคาที่พวกเขาพร้อมที่จะซื้อและขาย

การปรับค่าบัญชีประจำวันเพื่อให้สะท้อนถึงผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจะต้องมีการคำนวณระดับมาร์จิ้น

คือบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้สามารถสร้างและรักษาตลาดของตราสาร

คำสั่งซื้อหรือขายตราสารทางการเงินทันทีที่ราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่

ส่วนต่างระหว่างเรทซื้อและขาย อีกทั้งยังใช้ในการระบุส่วนลดหรือพรีเมี่ยมระหว่าง spot หรือ forward

อัตราแลกเปลี่ยนสปอตในตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

วันที่ตามข้อตกลงของสัญญาที่จะต้องมีการส่งมอบหรือได้รับเงินตราต่างประเทศ

ราคาตรงกึ่งกลางระหว่างราคาสองราคา หรือค่าเฉลี่ยของราคาซื้อและราคาขายที่เสนอโดย market makers

หนึ่งล้าน 1,000,000

การผ่อนคลายทางด้านการเงินด้วยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ปริมาณเงิน สัดส่วนเงินฝาก

นโยบายการบริหารจัดการปริมาณเงินของประเทศโดยธนาคารกลาง ทฤษฎีทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินระบุไว้ว่า การควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมราคาและเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามความสามารถในการควบคุมนี้ของธนาคารกลางได้ถูกจำกัดด้วยการเคลื่อนที่ของเงินจากทั่วโลก ซึ่งบังคับให้ธนาคารกลางต้องใช้เครื่องมือทางอ้อมในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

ตลาดที่ประกอบด้วยสถาบันการเงินและดีลเลอร์ผู้ซึ่งต้องการยืมหรือให้ยืมเงิน

วิธีการที่ใช้ในการทำข้อมูลให้ดูเรียบมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในกราฟราคาและเวลา

ราคาที่ผู้ขายต้องการขาย ซึ่ง offer ที่ดีที่สุดคือราคาที่ต่ำที่สุด

ออเดอร์คำสั่งแบบมีเงื่อนไข ซึ่งหลังจากที่มีการดำเนินการออเดอร์คำสั่งส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนของออเดอร์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ส่วนต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินในสกุลเงินหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจวัดได้จากสกุลเงินหนึ่ง ๆ หรือโพซิชั่นของสกุลเงินทั้งหมดในรูปของสกุลเงินหลัก

ช่วงระยะเวลาของวันชำระราคาสำหรับการซื้อขายแบบ Forward ซึ่ง Pepperstone และท่านได้ตกลงร่วมกันก่อนที่จะมีการซื้อขายแบบ Forward

ดีลล่วงหน้าที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการทำ swap

วิธีการเชิงปริมาณที่ใช้สำหรับให้สัญญาณว่าเกิดการ overbought และ oversold ขึ้น

เป็นคำที่ใช้เมื่อราคาล่วงหน้าของการซื้อหรือขายสกุลเงินเป็นราคาเดียวกันกับราคาสปอต

ดูที่ point

(1) 100 ส่วนของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ ซึ่งปกติ 10,000 หน่วยของอัตราสปอต การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะเคลื่อนเป็นจุด (points) เช่น ถ้า AUD/USD เปลี่ยนจาก .9310 ไปเป็น .9320, นั่นคือได้มีการเพิ่มขึ้น 10 points / pips (2) การเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำในการเคลื่อนไหวของราคา

จำนวนรวมที่มีส่วนในสกุลเงินหนึ่ง ๆ โดยโพซิชั่นสามารถเป็นได้ทั้ง flat หรือ square (ไม่มีความเสี่ยง), long, (ซื้อมากกว่าขายสกุลเงิน), หรือ short (ขายมากกว่าซื้อสกุลเงิน)

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการซื้อสกุลเงินหนึ่ง ๆ ในอนาคตแทนที่จะซื้อที่ราคาสปอต

ผลกำไรหรือขาดทุนที่ "รับรู้แล้ว" จากกิจกรรมการเทรดของโพซิชั่นที่ปิดไปแล้ว บวกกับผลกำไรหรือขาดทุนที่ "ยังไม่ได้รับรู้" ของโพซิชั่นที่เปิดอยู่ซึ่งได้ถูก Mark-to-Market

ราคาที่ระบุไว้ ซึ่งโควตราคานี้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลแต่ไม่ใช่เพื่อการซื้อขาย

การเพิ่มขึ้นของราคาหลังจากที่มีการลดลงเป็นช่วยระยะเวลาหนึ่ง

ส่วนต่างระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงการเทรดที่กำหนด

เป็นราคาที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ระบุไว้ว่าเป็นราคาที่ทำให้เกิดแนวต้านแต่ถ้าหลุดจากระดับแนวต้านนี้จะทำให้มีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมาก

เลือกสิ่งที่อยู่ทางด้าน¬ขวามือของโควตราคา เช่น การซื้อ AUD/USD = .9310/15 ท่านจะได้ซื้อ RHS ที่ .9315

การขยายวันครบกำหนดของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

การขายมากกว่าการซื้อหรือการที่มีหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศมากกว่าสินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ

การซื้อและการขายสกุลเงินที่มีเวลาส่งมอบ 2 วันหลังจากที่มีการซื้อขาย

กรตั้งค่าให้ปิดโพซิชั่นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการขาดทุนถึงระดับหนึ่งหรือเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนไปถึงค่าที่ระบุ

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์กราฟรูปแบบของราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีตเพื่อพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาตราสารในอนาคต

การเคลื่อนไหวของราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดแต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเทคนิค เช่น ปริมาณการซื้อขายและกราฟ

ช่วงเวลานับจากและรวมถึงวันที่ทำการเทรดไปจนถึงวันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำซึ่งทำให้ราคา bid และ ask มีความแตกต่างกันมากและสภาพคล่องของตราสารมีปริมาณที่ต่ำ

การซื้อสกุลเงินโดยทันทีเพื่อส่งมอบในวันถัดไปและขายในราคาสปอต หรือในทางกลับกัน

วันที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น

ช่วงเวลานับจากและรวมถึงวันที่ทำการเทรดไปจนถึงวันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

เมื่อดีลเลอร์ได้ให้ราคาซื้อและราคาขายสำหรับการซื้อขายเงินตรา

การซื้อขายที่เกิดขึ้นที่ราคาที่มากกว่าการซื้อขายที่ผ่านมา

สำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราจะเป็นวันที่คู่สัญญาได้แลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ได้ซื้อขายกัน สำหรับการซื้อขายแบบสปอตจะเป็น 2 วันทำการธนาคารหลังจากที่ได้ซื้อขายกันภายในประเทศผู้ที่ให้โควตราคา ข้อยกเว้นสำหรับกฎทั่วไปนี้คือถ้าวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดในประเทศที่ออกราคาสปอตสำหรับสกุลเงินนี้ วัน value date จะเลื่อนไปอีกหนึ่งวัน ซึ่งคู่สัญญาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า spot day ตรงกัน วันที่ครบกำหนดในเดือนถัดไปจะต้องเป็นวันที่สอดคล้องกันตามปฏิทิน ถ้าวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดธนาคารของอีกฝ่ายหนึ่ง วันทำการถัดไปของทั้งสองฝ่ายคือวันครบกำหนด ซึ่งการปรับเปลี่ยนวันครบกำหนดนี้จะไม่มีผลต่อวันครบกำหนดอื่นตามวันที่ระบุไว้ ถ้าวันสปอตตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัน maturity date

การซื้อขายที่มีวันชำระราคาวันเดียวกันกับวันที่มีการซื้อขาย

การซื้อขายที่มีวันชำระราคาหลังจากวันที่มีการซื้อขาย 1 วันทำการ

การวัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ

ขนาดหรือปริมาณของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

เป็นวันที่ธนาคารศูนย์กลางหลักของสกุลเงินเปิดทำการ สำหรับการซื้อขาย FX วันทำการคือวันที่ธนาคารของสกุลเงินที่เกี่ยวข้องทั้งสอง (ศูนย์กลางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกรณีของการไขว้) เปิดทำการ