Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมาโดยใช้กราฟเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์นี้จะใช้การเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันกับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อหาแนวโน้มที่สามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มและทำการซื้อหรือขายตามสัญญาณหรืออินดิเคเตอร์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่า ข้อมูลการเคลื่อนไหวในราคาของตราสารทางการเงินในอดีตสามารถนำมาใช้เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

ประเภทของเทรดเดอร์

เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจในวิธีการใช้งานกราฟในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง ท่านควรทราบก่อนว่าท่านเป็นเทรดเดอร์ประเภทไหนด้วยการทำความเข้าใจในประเภทเทรดเดอร์

 • เทรดเดอร์ระยะสั้น

  เทรดเดอร์ระยะสั้น คือผู้ที่ทำการซื้อขายภายในวันเดียว โดยเข้าและออกด้วยการเปิดและปิดโพซิชั่นอย่างรวดเร็ว

 • เทรดเดอร์ระยะกลางถึงระยะยาว

  เทรดเดอร์ระยะกลางถึงระยะยาว คือผู้ที่เปิดโพซิชั่นการลงทุนเป็นระยะเวลานาน (หลายสัปดาห์/เดือน)

ชนิดของกราฟ

กราฟมีทั้งหมด 3 ชนิด ดังนี้:

 • กราฟเส้น

  • กราฟเส้นที่แสดงเส้นจากราคาปิดหนึ่งไปยังอีกราคาปิดของอีกวัน
  • กราฟเส้นสามารถใช้แสดงการเคลื่อนไหวราคาในหลากหลายช่วงเวลา
  • กราฟเส้นเป็นการแสดงทิศทางราคาโดยรวมของตราสารในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ

Chart Types

 • กราฟแท่ง

  กราฟแท่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นโดยแสดงทั้งราคาเปิดและราคาปิดของแต่ละวัน รวมทั้งราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนดในรูปแบบของแท่งหรือเส้น

Bar Chart

 • กราฟแท่งเทียน

  กราฟแท่งเทียนจะแสดงราคาเปิดและราคาปิด รวมทั้งราคาสูงสุดและต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด โดยกราฟจะมีหน้าตาคล้ายกับแท่งเทียนซึ่งสามารถนำมาตีความและระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มราคาได้ง่ายยิ่งขึ้น

Candlestick Chart