Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

1. เข้าไปที่  https://pepperstone.com/th/  คลิกเข้าไปที่ “ล็อคอิน”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

2. หลังจากนั้นใส่ ที่อยู่อีเมล์ และ รหัสผ่าน แล้วคลิกที่ “ล็อคอิน”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

3. หลังจากนั้น คลิกที่ “เงินฝาก” แล้วเลือก “การฝากเงินรูปแบบอื่น”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

4. คลิกที่ “นำเงินเข้าในตอนนี้”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

5. หลังจากนั้นคลิกที่ “Online Banking Thailand”

ธนาคารที่สามารถใช้ได้ คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย แต่ธนาคารที่แนะนำให้ใช้คือ ธนาคารกรุงเทพ ทางเพย์สบายมีเงื่อนไขคือลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าได้ไม่เกิน ครั้งละ 210,000 บาท ทั้งนี้ในการฝากแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับวงเงินที่ลูกค้าได้ตั้งไว้กับธนาคารด้วย

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

6. เลือกบัญชีที่คุณต้องการนำเงินเข้าพร้อมระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการนำเงินเข้าแล้วคลิกที่คำว่า “นำเงินเข้าในตอนนี้”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

7. หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกที่ “นำเงินเข้าในตอนนี้”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

8. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ท่านต้องการฝากแล้ว คลิกที่ “ดำเนินการต่อ

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

9. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการใช้งานพร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ผู้ชำระเงิน เบอร์โทรศัพท์ แล้วคลิกที่ “ยอมรับและดำเนินการต่อ”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

10. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกที่ “ดำเนินการต่อ”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

11. ระบบจะลิงค์มาที่ธนาคารของท่านแล้วกรอกข้อมูลผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) หลังจากนั้นคลิกที่ “Log On”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

12. เลือกบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการให้หักเงินจากบัญชีเพื่อเข้าบัญชีเทรด หลังจากนั้นคลิกที่ “Next”

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

13. ระบบของธนาคารจะทำการส่งรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP-one time password)

ไปยังมือถือของท่าน ให้กรอกรหัสที่ท่านได้รับหลังจากนั้นคลิกที่ “Confirm”
*(ถ้าไม่ได้รับรหัสOTPท่านสามารถติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรโดยตรง)

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

14. การทำขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์

การฝากเงินผ่านทางออนไลน์แบงค์กิ้ง (Online Banking)

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามทีมงานเปปเปอร์สโตน ประเทศไทยได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้
โทรศัพท์. 1800 011 155(โทรฟรีจากประเทศไทย)
Line ID: pepperhelp01, pepperhelp02, pepperhelp03
Email:thaisupport@pepperstone.com