Live Support Centre

ข้อมูลสำหรับลูกค้า

Gold (XAU/USD) - เหตุผลที่มีการซื้อขายทองคำ

 • ทองคำได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มโลหะมีค่าสำหรับการลงทุน
 • นักลงทุนโดยทั่วไปนิยมซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเป็นเซฟเฮเว่นในขณะที่เกิดความไม่แน่นอนทางสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม (รวมถึงการลงทุนช่วงตลาดขาลง ช่วงที่หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในระดับสูง สกุลเงินลดค่าอย่างรุนแรง สภาวะเงินเฟ้อ สงครามหรือความไม่สงบทางการเมือง)
 • ตลาดทองคำมีการเก็งกำไรในลักษณะเดียวกันกับตลาดอื่น ๆ
 • ประวัติศาสตร์ของมาตรฐานทองคำ บทบาทของทองคำที่ถูกสำรองไว้ในธนาคารกลาง ความสัมพันธ์ที่ต่ำระหว่างทองคำกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และความสัมพันธ์ของราคาทองคำกับกับสกุลเงินที่คงที่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2007-2010 สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ทำให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำมีความคล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของสกุลเงินมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์
 • มีหลายปัจจัยที่สามารถทำให้ราคาทองคำขึ้น/ลงได้:
  • เงินเฟ้อของโลก
  • สงครามในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
  • ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำมัน
  • ความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์