Live Support Centre

ข้อมูลบริษัท

กฎเกณฑ์และใบอนุญาต

Pepperstone ได้รับใบอนุญาต Australian Financial Services License (AFSL) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australian Securities and Investment Commission (ASIC)

ใบอนุญาต

ASIC ได้ออกกฎเกณฑ์ที่บังคับให้ผู้ให้บริการด้านการเงินที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเงินทุนอย่างเคร่งครัดและยังให้มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติภายในที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การจัดทำบัญชี และการตรวจสอบภายใน

เทรดกับ Pepperstone

  • Pepperstone ได้รับใบอนุญาต AFSL #414530
  • อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ASIC
  • มีประกันคุ้มครองกับ Lloyds of London
  • เก็บรักษาบัญชีของลูกค้าไว้กับธนาคารในประเทศออสเตรเลีย

Pepperstone มีการดูและเงินทุนของลูกค้าอย่างไร?

เมื่อท่านได้นำเงินเข้าบัญชีเทรดกับ Pepperstone เงินลงทุนของท่านจะถูกนำไปฝากไว้ในบัญชีธนาคารของลูกค้าซึ่งแยกเก็บเอาไว้ที่ National Australia Bank ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศออสเตรเลีย Pepperstone จะไม่สามารถนำเงินของลูกค้ามาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจใด ๆ ได้ เนื่องจากบัญชีเหล่านี้ได้ถูกเก็บไว้เป็นบัญชีทรัสต์สำหรับลูกค้าและแยกออกจากบัญชีของบริษัท ทั้งนี้เงินของลูกค้าสามารถนำมาใช้เพื่อการรักษาระดับมาร์จิ้นที่ต้องใช้สำหรับโพซิชั่นที่เปิดขึ้นโดยลูกค้าได้

บัญชีธนาคารกับธนาคารในระดับ Tier-1

เงินทุนของลูกค้าทั้งหมดจะถูกนำฝากไว้ในบัญชีลูกค้ากับธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด

กฎเกณฑ์ของ Pepperstone Group Limited

Pepperstone ได้รับอนุญาตในการให้บริการกิจกรรมทางการเงินในออสเตรเลีย (ASIC) และสหราชอาณาจักรและพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (FCA) เท่านั้น ถึงแม้ว่า ASIC และ FCA จะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลที่เข้มงวด แต่พวกเขาก็ไม่ได้รับรองผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นท่านควรระมัดระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการเทรดฟอเร็กซ์, อนุพันธ์, โลหะมีค่า, CFD และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้มาร์จิ้น การเทรดทำให้เงินทุนของท่านตกอยู่ในความเสี่ยงและผลการขาดทุนสามารถเกิดจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของท่านได้ กรุณาศึกษาเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม