Live Support Centre

การเทรดฟอเร็กซ์

ดัชนีที่มีให้บริการ

สัญลักษณ์ดัชนีช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+3)
AUS200Australian 200 Index02:50 - 23:59 (วันศุกร์ ปิดเวลา 23:55)
EUSTX50EU Stocks 50 Index09:00 - 23:00
FRA40France 40 Index09:00 - 23:00
GER30Germany 30 Index09:00 - 23:00
IT40Italy 40 Index10:00 - 18:40
JPN225Japan 225 Index01:00 - 23:59
(วันศุกร์ ปิดเวลา 23:55, วันจันทร์ เปิดเวลา 01:00)
SPA35Spain 35 Index10:00 - 21:00
UK100UK 100 Index01:00 - 23:59 (วันศุกร์ ปิดเวลา 23:55)
US500US SPX 500 Index01:00-23:15, 23:30-23:59 (วันศุกร์ ปิดเวลา 23:15)
NAS100US Tech 100 Index01:00-23:15, 23:30-23:59 (วันศุกร์ ปิดเวลา 23:15)
US30US Wall Street 30 Index01:00-23:15, 23:30-23:59 (วันศุกร์ ปิดเวลา 23:15)
HK50Hong Kong 50 Index04:15-07:00, 08:00-11:15, 12:00-18:45
US2000US 2000 Index00:05 - 01:00, 03:00 - 23:59
(วันศุกร์ ปิดเวลา 23:55, วันจันทร์ เปิดเวลา 03:00)
CN50China 50 Index04:00 - 21:00