Live Support Centre

การเทรดฟอเร็กซ์

ขนาดของหลักประกันหรือมาร์จิ้นที่ต้องใช้ (Margin Requirements)

ใน MT4 ค่า Index CFDs ที่เสนอโดย Pepperstone จะทำการเทรดด้วยข้อกำหนดมาร์จินที่ 0.5% ถึง 1% - หมายความว่าค่ามาร์จินที่กำหนดอยู่ที่ 0.5% ถึง 1% ของค่าที่ประมาณการไว้ของสัญญา ใน cTrader ค่าเลเวอเรจสูงสุดที่เสนอในรูปของ CFDs จะเป็น 100:1 หรือ 200:1 บนพื้นฐานของสัญญาที่คุณเทรด

รายการที่แสดงด้านล่างคือข้อกำหนดของมาร์จินสำหรับ MT4 และการกำหนดค่าเลเวอเรจสูงสุดสำหรับ cTrader:

ดัชนีค่ามาร์จินที่กำหนดสำหรับ MT4 (เปอร์เซ็นต์ของค่าที่ประมาณการไว้ตามสัญญา)ค่าเลเวอเรจสูงสุดของ cTrader
AUS2000.50%200:1
US300.50%200:1
JPN2250.50%200:1
GER300.50%200:1
UK1000.50%200:1
NAS1000.50%200:1
US5000.50%200:1
FRA401%100:1
US20001%100:1
IT401%100:1
CN501%100:1
HK501%100:1
EUSTX501%100:1
SPA351%100:1