Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Złoto (XAU/USD) – Powody, dla których handluje się złotem

 • Jako inwestycja, złoto jest najbardziej popularne z metali szlachetnych
 • Inwestorzy najczęściej kupują złoto jako zabezpieczenie lub “bezpieczne aktywo” na czas niepewności ekonomicznej, politycznej lub społecznej (w tym: spadki na rynkach inwestycyjnych, rosnące zadłużenie, osłabienie waluty, inflacja, wojna lub niepokoje społeczne).
 • Rynek złota podlega ruchom spekulacyjnym tak samo jak inne rynki.
 • Historia związana ze standardem złota, rola rezerw złota wśród banków centralnych, słaba korelacja złota z cenami innych surowców oraz korelacja złota z kursami niektórych walut podczas kryzysu z lat 2007-2010 sugerują, że notowania złota zachowują się raczej jak waluty, a nie surowce
 • Istnieje wiele czynników, które powodują wzrost/spadek notowań złota:
  • Globalna inflacja
  • Wojna na Bliskim Wschodzie i Afryce
  • Zagrożenia związane z produkcją ropy
  • Wahania na rynku forex