Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Rodzaje Zleceń

Zlecenie rynkowe

To otwarcie pozycji dotyczącej kupna lub sprzedaży po najlepszej aktualnej dostępnej cenie.

Zlecenie oczekujące

To zlecenie sprzedaży lub kupna instrumentu po określonej cenie w przyszłości, tylko wtedy, gdy rynek osiągnie tę cenę.

Zlecenie Limit

Zlecenie limit jest aktywowane, gdy cena przekroczy ustalony przez Ciebie poziom – pod warunkiem, że będzie ona lepsza, nie gorsza od ustawionej przez Ciebie ceny.

Zlecenie Stop Loss

Zlecenie Stop Loss dotyczy zamknięcia pozycji, gdy konkretny (ustawiony przez Ciebie) poziom ceny zostanie osiągnięty. Celem zlecenia stop-loss jest ograniczenie straty, gdy sytuacja na rynku zmierza w niepożądanym przez Ciebie kierunku.

Stop kroczący (Trailing Stop)

Stop kroczący (Trailing Stop) to typ zlecenia Stop-Loss, które zmienia się w zależności od ruchów instrumentu o ustawioną przez Ciebie wartość. Zlecenie nie dotyczy więc stałej wartości, ale jest elastyczne (jego zakres jest mierzony w pipsach). Zlecenie stopa kroczącego jest aktywowane tylko wtedy, gdy jego poziom został osiągnięty. Jego celem jest realizacja zysku wypracowanego na pozycji.