Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Rodzaje Zleceń

Zlecenie rynkowe

To otwarcie pozycji dotyczącej kupna lub sprzedaży po najlepszej aktualnej dostępnej cenie.

Zlecenie oczekujące

To zlecenie sprzedaży lub kupna instrumentu po określonej cenie w przyszłości, tylko wtedy, gdy rynek osiągnie tę cenę.

Zlecenie Limit

Zlecenie limit jest aktywowane, gdy cena przekroczy ustalony przez Ciebie poziom – pod warunkiem, że będzie ona lepsza, nie gorsza od ustawionej przez Ciebie ceny.

Zlecenie Stop Loss

Zlecenie Stop Loss dotyczy zamknięcia pozycji, gdy konkretny (ustawiony przez Ciebie) poziom ceny zostanie osiągnięty. Celem zlecenia stop-loss jest ograniczenie straty, gdy sytuacja na rynku zmierza w niepożądanym przez Ciebie kierunku.

Stop kroczący (Trailing Stop)

Stop kroczący (Trailing Stop) to typ zlecenia Stop-Loss, które zmienia się w zależności od ruchów instrumentu o ustawioną przez Ciebie wartość. Zlecenie nie dotyczy więc stałej wartości, ale jest elastyczne (jego zakres jest mierzony w pipsach). Zlecenie stopa kroczącego jest aktywowane tylko wtedy, gdy jego poziom został osiągnięty. Jego celem jest realizacja zysku wypracowanego na pozycji.