Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Podstawowe Słownictwo

Przed rozpoczęciem handlu walutami, inwestor powinien poznać podstawową terminologię dotyczącą rynku forex, nauczyć się interpretować notowania oraz dokonywać odpowiednich kalkulacji.

Broker Straight Through Processing (STP)

Pepperstone to broker STP, który oferuje klientom bezpośredni dostęp do innych uczestników rynku walutowego za pomocą konsolidacji kwotowań różnych banków. Klienci Pepperstone mają stały dostęp (Straight Through Processing) do jednych z najlepszych cen i bardzo wąskich spreadów.

Pipsy i pipety

W przypadku par walutowych Pepperstone używa kwotowań z 5, 3 i 2 miejscami po przecinku – są one znane jako pipsy i pipety.

  • W przypadku 5 miejsca po przecinku, pips to 0,00010
  • W przypadku 3 miejsca po przecinku, pips to 0,010
  • W przypadku 2 miejsca po przecinku, pips to 0,10

Na przykład: Jeśli GBP/USD zmienia poziom z 1,51542 na 1,51552, to ruch o ,00010 USD to jeden pips.

Spread

Spread jest różnicą między ceną BID i ASK. Cena ASK jest związana ze zleceniem KUPNA (BUY), a cena BID jest związana ze zleceniem sprzedaży (SELL).

Pepperstone używa zmiennych spreadów – oznacza to, że ich wartość nie jest stała. Spready mogą rozszerzać się lub zawężać w zależności od panujących warunków rynkowych oraz poziomu płynności.

Dźwignia finansowa (lewar)

Dźwignia finansowa jest mechanizmem, który pozwala na kontrolowanie wielkich ilości kapitału na rynku forex.

Na przykład: Pepperstone oferuje maksymalną dźwignię finansową na poziomie 100:1, co oznacza, że w przypadku każdego 1 USD na rachunku klient może obracać 100 USD na rynku. Zasada ta dotyczy wszystkich bazowych walut i poziomów dźwigni finansowej.

Dźwignia finansowa umożliwia inwestorowi wypracowanie istotnych zysków na niewielkich ruchach kursu walut przy jednoczesnym zainwestowaniu tylko minimalnego kapitału w przypadku danej pozycji.

Dźwignia finansowa może znacznie zwiększyć zyski, ale także i straty – dlatego też, jest niezwykle ważne, aby inwestorzy używali tego mechanizmu z największą rozwagą. Im większa wielkość transakcji, tym większa wartość w pipsach, a tym samym, silniejszy wpływ dźwigni na zysk/stratę (P/L).

Depozyt zabezpieczający

Depozyt zabezpieczający to ilość gotówki wymagana do realizacji transakcji.

Depozyt zabezpieczający jest obliczony w oparciu o obecne kwotowanie rynkowe waluty bazowej dla rachunku inwestora oraz walutę bazową rachunku inwestora, wolumen transakcji oraz dźwignię finansową na rachunku inwestora.

Wolny/Dostępny depozyt jest wyświetlony na terminalu handlowym MT4.

Depozyt jest obliczony w następujący sposób: (Obecne Kwotowanie Rynkowe * Wolumen) / Dźwignia Finansowa = Wymagany Depozyt USD

Na przykład:

  • Inwestor chce otworzyć 0,1 lota (10.000 jednostek waluty bazowej) EUR/USD przy cenie rynkowej 1,4177 i poziomie dźwigni finansowej 1:200./li>
  • Waluta bazowa rachunku to USD.
  • (1,4177 * 10.000) / 200 = wymagane 70,89 USD do otwarcia pozycji 0,1 lota

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin Call)

Wezwanie do uzupełnienia depozytu (Margin Call) to powiadomienie, które pojawia się, gdy na rachunku inwestora nie ma wystarczających środków, aby utrzymać otwarte pozycje na rynku.

Jeśli ruchy na rynku kieruję się w stronę, która nie jest pożądana przez inwestora (“przeciwko” jego pozycjom), dojdzie do wezwania do uzupełnienia depozytu.

Jeśli nie ma wystarczających dostępnych środków, otwarte pozycje inwestora zostaną zamknięte.

Jeśli kapitał inwestora (Saldo – Otwarte (Aktualne) Zyski/Straty) spadnie poniżej poziomu, który jest wymagany, aby utrzymać otwarte pozycje, zostaną one automatycznie zamknięte. Ma to na celu wsparcie ochrony przed wystąpieniem ujemnego salda, jednakże nie należy opierać się na tej ochronie. Rozsądnym rozwiązaniem jest utrzymywanie odpowiedniego stanu środków na rachunku.

Na platformie MetaTrader 4 jest to obliczone w następujący sposób: Kapitał / Depozyt = < 20%

Na platformie cTrader jest to obliczone w następujący sposób: Kapitał / Depozyt = < 50%

Należy odnotować fakt, iż pomimo tego, że mechanizm opisany powyżej może ochraniać przed saldem ujemnym, ochrona ta nie jest gwarantowana. W przypadku określonych działań poza naszą kontrolą związanych z wyceną (np. zmienność rynkowa, inny kurs przy zamknięciu rynku, niż przy ponownym otwarciu - jak podczas weekendu) Twoje pozycje mogą nie zostać automatycznie zamknięte przy poziomach granicznych określonych powyżej. W rezultacie istnieje ryzyko, że saldo Twojego rachunku osiągnie wartość ujemną.

Hedging (Zabezpieczenie pozycji)

Hedging odnosi się do otwarcia nowej pozycji, która jest przeciwieństwem istniejącej pozycji na tym samym instrumencie.

Na przykład: Aby zabezpieczyć 0,1 lota pozycji BUY w AUD/USD, nalezy otworzyć 0,1 lota pozycji SELL w AUD/USD.

Do hedgowania pozycji nie jest wymagany dodatkowy depozyt. Należy pamiętać, że nie można otworzyć nowej pozycji w przypadku rachunku, na którym nie ma dostępnego depozytu.

Rollovers/Swaps

Handel Forex może także wygenerować przychód z oprocentowania jak i dodatkowe korzyści kapitałowe. Z uwagi na fakt, że handel na rynku Forex dotyczy par walutowych, każda transakcja obejmuje nie tylko dwie waluty, ale i ich dwie różne stopy procentowe.

Jeśli stopa procentowa waluty, którą inwestor kupił, jest wyższa od waluty sprzedanej, to inwestor otrzymuje oprocentowanie, lub “rollover” (dodatni roll).

Jeśli stopa procentowa waluty, którą inwestor kupił, jest niższa od waluty sprzedanej, to inwestor płaci “rollover” (ujemny roll).

Rollovery/swapy mogą zwiększyć zysk/koszty związane z transakcją. Kwota rolloveru zwiększa się/zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się/zmniejszaniem się wielkości pozycji.

Rollovery mają miejsce o 17.00 EST (New York Time)

Prowizje

Są to opłaty, które Pepperstone nalicza tylko w przypadku rachunku Razor. Poniżej przedstawiamy tabelę z prowizjami:

Wielkość LotaWielkość  ProwizjiUwagi
0,01

0,1

1
AU$0,07

AU$0,70

AU$7
“Round turn” oznacza, że prowizja jest pobrana tylko w momencie zamknięcia pozycji

** Kwota prowizji zwiększa się/zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się/zmniejszaniem się wielkości pozycji

Expert Advisor (EA)

EA to programy algorytmiczne, które zostały zaprojektowane, aby otwierać pozycje w imieniu inwestorów na platformie MetaTrader 4. Expert Advisors są oparte na sygnałach wysyłanych przez różne wskaźniki techniczne, które można uzyskać online.

Virtual Private Server (VPS)

VPS jest używany, aby platforma Meta-Trader 4 działała nawet wtedy, gdy inwestor wychodzi z programu. Minimalizuje to ryzyko związane z błędami połączenia i ograniczeniami technicznymi.

Rachunki MAM/PAMM

Typ rachunku Multi Account Manager (MAM) na platformie Meta-Trader 4 jest zaprojektowany dla Zarządzających Kapitałem, którzy obracają na rynku w imieniu innych inwestorów i zarządzają wieloma rachunkami z jednego interfejsu. Mogą oni także zarządzać rachunkami za pomocą programów Expert Advisor (EA).

Waluty “Bezpieczna Przystań”

Jest to wyrażenie, które opisuje handel walutami będącymi przedmiotem relatywnie mniejszych wahań w okresach zwiększonej niepewności na rynku. Waluty lub instrumenty nazywane “bezpieczną przystanią” są mniej ryzykowne, ponieważ rządy, rządy/gospodarki, które je emitują są postrzegane jako stabilne/zdrowe. Należy pamiętać, że nie zawsze oznacza to, iż taki instrument jest faktycznie “bezpieczny.”

Handel za jednym kliknięciem

Umożliwia on otwarcie nowej pozycji za pomocą tylko jednego kliknięcia.