Twój kapitał jest narażony na ryzyko, a straty mogą przewyższyć depozyty. Zapoznaj się z pełnym Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Linie trendu

Trend oznacza obecny kierunek notowań instrumentu lub prognozę inwestora dotyczącą kierunku notowań danego instrumentu. Linia trendu może zostać stworzona w oparciu o dwa lub więcej punktów zwrotnych. Linie trendu są najczęściej używane do oszacowania punktów wejścia i wyjścia podczas handlu.

Istnieje 5 typów trendu:

Zwyżkujący 

Trend ten ma miejsce, gdy perspektywy dotyczące danego instrumentu są optymistyczne oraz istnieje przekonanie, że jego ceny będą rosnąć (okazja do kupna).

Zniżkujący

Trend ten ma miejsce, gdy perspektywy dotyczące danego instrumentu są pesymistyczne oraz istnieje przekonanie, że jego ceny będą spadać (okazja do sprzedaży).

Jastrzębi

Trend ten jest powiązany z oczekiwaniami wzrostu stóp procentowych (okazja do kupna).

Gołębi

Trend ten jest powiązany z oczekiwaniami spadku stóp procentowych (okazja do sprzedaży).

Płaski/boczny

Gdy rynek znajuje się w trendzie płaskim/bocznym, oznacza to, że cena intrumentu pozostaje bez większych zmian (nie rośnie i nie spada). Zazwyczaj taka sytuacja jest zwiastunem zmiany w ogólnym trendzie.

Trend Lines