Kontrakty różnic kursowych (CFD) są złożonymi instrumentami, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 78% rachunków inwestorów detalicznych Pepperstone Limited traci pieniądze w przypadku inwestycji w kontrakty CFD. Użytkownik powinien się zastanowić, czy rozumie, jak działają kontrakty CFD, i czy może sobie pozwolić na podjęcie dużego ryzyka utraty pieniędzy. Ostrzeżeniem o Ryzyku.

Live Support Centre

Zasoby klientów

Linie trendu

Trend oznacza obecny kierunek notowań instrumentu lub prognozę inwestora dotyczącą kierunku notowań danego instrumentu. Linia trendu może zostać stworzona w oparciu o dwa lub więcej punktów zwrotnych. Linie trendu są najczęściej używane do oszacowania punktów wejścia i wyjścia podczas handlu.

Istnieje 5 typów trendu:

Zwyżkujący 

Trend ten ma miejsce, gdy perspektywy dotyczące danego instrumentu są optymistyczne oraz istnieje przekonanie, że jego ceny będą rosnąć (okazja do kupna).

Zniżkujący

Trend ten ma miejsce, gdy perspektywy dotyczące danego instrumentu są pesymistyczne oraz istnieje przekonanie, że jego ceny będą spadać (okazja do sprzedaży).

Jastrzębi

Trend ten jest powiązany z oczekiwaniami wzrostu stóp procentowych (okazja do kupna).

Gołębi

Trend ten jest powiązany z oczekiwaniami spadku stóp procentowych (okazja do sprzedaży).

Płaski/boczny

Gdy rynek znajuje się w trendzie płaskim/bocznym, oznacza to, że cena intrumentu pozostaje bez większych zmian (nie rośnie i nie spada). Zazwyczaj taka sytuacja jest zwiastunem zmiany w ogólnym trendzie.

Trend Lines